Pumpėnų kaimo biblioteka

Pumpėnų kaimo biblioteka

Panevėžio g. 53, Pumpėnai, Pasvalio r., LT 39235
El. paštas  
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Pumpenu-miestelio-biblioteka  

Vyresnioji bibliotekininkė: DEIMANTĖ JANUŠAUSKIENĖ

DARBO LAIKAS:
Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį nedirba
Pirmadienis—ketvirtadienis 13.00—17.00
Penktadieniais 13.00—16.00 val.
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis

APTARNAUJAMAS MIKRORAJONAS: Smilgeliai, Sereikoniai, Molynė, Pumpėnų miestelis

APIE BIBLIOTEKĄ:
    Istorijos šaltiniai liudija, kad pirmosios stambesnės bibliotekos Pumpėnų krašte įkurtos XVIII–XIX amžiuje. Tai Pumpėnų karmelitų vienuolyno biblioteka. Manoma, kad joje buvo apie 350 knygų, daugiausia religinės pakraipos, senovės klasikų (Cicerono, Tacito, Ovidijaus, Senekos, Horacijaus, Vergilijaus) veikalai, taip pat būtiniausia juridinė literatūra, bažnytinė teisė bei knygos apie Katalikų Bažnyčios istoriją. Knygos daugiausia buvo lotynų kalba. Vėliau biblioteka papildyta ir lietuviškais leidiniais.
    Po 1831 m. sukilimo Pumpėnų vienuolyno biblioteka buvo konfiskuota ir atiduota laikinai saugoti Kauno gimnazijai. Nedidelė bibliotekėlė veikė prie įsteigtos parapinės mokyklos, tačiau po 1863 metų sukilimo, uždraudus lietuvišką spaudą, parapinė mokykla ir bibliotekėlė uždarytos. Vis tik žmonės neliko be lietuviškos spaudos – šimtai knygnešių gabeno lietuviškas knygas iš Prūsijos. Knygnešių kelias ėjo ir per Pumpėnus. Miestelio pakraštyje, Steponavičiaus sodyboje, buvo įrengta slėptuvė draudžiamiems raštams.
    1905 m. įkurta „Vilniaus aušra“, į kurią įėjo J. Vileišis, kilęs iš Medinių kaimo Pasvalio rajone. Viena tokiu draugijų buvo įkurta ir Pumpėnuose, turėjusi skaityklėlę su 179 knygomis. Ja naudojosi 17 narių ir 2 pašaliniai skaitytojai. Pumpėnų švietimo reikalus į savo rankas paėmę „pirmeiviai“ iškėlė viešos skaityklos steigimo klausimą, nutarė prenumeruoti lietuviškus pažangius laikraščius, surinko pinigų ir įsigijo knygų. Leidimo atidaryti biblioteką iš gubernatoriaus nesulaukta, nupirktomis knygomis ir spauda skaitytojai naudojosi pas vietos gydytoją, kol 1908 m. nutraukus „Vilniaus aušros“ veiklą, užgeso ir šis Pumpėnų kultūros židinys.
    1918 m. atkūrus Lietuvos valstybingumą, pradėta rūpintis bibliotekų steigimu. Apie Pumpėnų bibliotekos įkūrimą išlikusios prieštaringos žinios. Pumpėnų gyventojas B. Tamošiūnas teigia, kad 1936 m. Pumpėnuose jau veikė Valstybinė viešoji biblioteka. Norint pasiskolinti knygą, reikėjo mokėti užstatą – 5 litus, skaitytojai turėjo skaitytojo bilietus, biblioteka jokių renginių ir parodų tuo metu neorganizuodavo, fondai buvo uždari, skaitytojams laisvai neprieinami.
Savo bibliotekėles turėjo ir Pumpėnų pradinė mokykla, Jaunųjų ūkininkų, Jaunalietuvių organizacijos.
    Sovietų okupacijos metais organizacijų bibliotekėlės likviduotos, Pumpėnų viešoji biblioteka iškelta iš mokyklos pastato ir įsikūrė sename name Panevėžio gatvėje. Karo ir pokario metais biblioteka išgyveno sunkius laikus, dažnai keitėsi darbuotojai. 1957 m. į biblioteką atėjo dirbti Raisa Grobovaitė-Isajevienė, kuri bibliotekoje išdirbo iki pat 1990-ųjų.
Prasidėjus tautiniam atgimimui, biblioteka daug dėmesio skyrė kraštotyrinei veiklai, rinko ir saugojo tremtinių, savanorių prisiminimus.
    2004 metais, sujungus miestelio ir mokyklos bibliotekas, Pumpėnų biblioteka perkelta į naujas suremontuotas patalpas – senąją mokyklą miestelio gale. Bibliotekos lankytojams įrengta erdvi 20 vietų periodinių leidinių skaitykla, kurioje galima ramiai skaityti mėgstamą literatūrą, dažnai rengiamos knygų ir spaudinių parodos, vyksta edukacijos, susitikimai su rašytojais, kiti renginiai. Taip pat veikia interneto skaitykla, kurioje – 4 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams su vieša interneto prieiga, daugiafunkcis įrenginys.
    Pumpėnų miestelio biblioteka bendradarbiauja su PKC Pumpėnų skyriumi, Pumpėnų gimnazija, Pumpėnų seniūnija, Pumpėnų bendruomene.
Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje.
  • knygnešystės paslauga (spaudiniai į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms).
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas.
  • Informacijos paieška.
  • Naudojimasis kompiuteriu ir internetu.
  • Gyventojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai.
  • Renginių, edukacinių užsiėmimų ir parodų organizavimas.

MOKAMOS PASLAUGOS:

  • Dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-08Galerija