Kiemėnų kaimo biblioteka

Kiemėnų kaimo biblioteka

Kiemėnų g. 11, Kiemėnų k., Pasvalio r., LT-39410
Tel. +370 451 45616, el. paštas
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Kiemenai  

Vyriausioji bibliotekininkė:  VIOLETA ATKOČIŪNIENĖ

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis–penktadienis 8.00–14.30 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

APTARNAUJAMAS MIKRORAJONAS: Kiemėnai.

APIE BIBLIOTEKĄ:
    Kultūrinio gyvenimo apraiškų Kiemėnų kaime ir jo apylinkėse galima rasti XIX a., didžiuliame Kiemėnų  dvare, kuris baudžiavos laikotarpiu priklausė Radviloms, vėliau tapo barono Vietinghoff‘o-Schell‘io nuosavybe. Švietėjišką veiklą atliko ir Kiemėnuose1866-aisiais duris atvėrusi rusiška pradinė mokykla. Joje vakarais daraktoriai Domicėlė Rudienė ir Jonas Magelinskas vaikus mokė lietuviško rašto. Žinoma Kiemėnuose ir lietuviškos spaudos draudimo laikais veikusi slaptoji mokykla, kurioje 1859–1870 m. mokė daraktorius Jonas Rudys, o nuo 1870-ųjų – daraktorė Rozalija Rudienė.  Lietuviškų knygų tokioje slaptoje mokykloje vaikai rasdavo nedaug: daugiausia elementoriai, maldaknygės, šiek tiek pasaulietinės spaudos – kalendorių, periodinių leidinėlių, švietėjiško pobūdžio knygelių. Jais mokyklą aprūpindavo patys daraktoriai ir knygnešiai.
    Kiemėnuose kryžiavosi ne vieno knygnešio kelias: kaimas glaudė ir knygnešių karalių Jurgį Bielinį, ir iš šių apylinkių kilusį Steponą Povilionį, Antaną Krasinską-Voverį. Grąžinus lietuviškai spaudai laisvę, knygų kelią įvairiomis kryptimis tiesė jau lietuviška pradžios mokykla, o 1918 m. čia pradėję mokytojauti ilgamečiai mokytojai Sofija ir Antanas Rudžiai iki šiol pagarbiai minimi vietinių gyventojų. 1933-38 metais galima rasti žinių apie pradinės mokyklos knygynėlį, kuriame buvo 736 knygos, Kiemėnų Jaunųjų ūkininkų ratelio bibliotekėlę su 58 knygomis, jaunalietuvių bibliotekėlę, turėjusią 301 knygą.
    Viešosios bibliotekos Kiemėnuose istorijos pradžia galima laikyti 1951 metus – kaime atidaryta biblioteka-skaitykla. Negausiu jos fondu naudojosi vietos gyventojai, mokyklos bendruomenė. Nors bibliotekos darbuotojai dažnai keitėsi, stengtasi, kad biblioteka būtų visiems prieinamu žinių ir kultūros šaltiniu.
    Populiarus tapo bibliotekoje 2005 m. įsteigtas viešojo interneto prieigos taškas (VIPT). Projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka  2009 metų rudenį vieša interneto prieiga modernizuota: gauti trys nauji kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys. Bibliotekos vartotojai gali nemokamai naudotis internetu. 2020 metų pavasarį viešoji interneto prieiga dar kartą atnaujinta, bibliotekoje vedami skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams.
    Šiandien biblioteka pristatoma visuomenei ne tik kaip tradicinė skaitymo, kultūros ir bendravimo vieta, bet ir kaip vieta, kurioje užtikrinamos informacinės paslaugos, diegiamos naujausios technologijos, garantuojama prieiga prie išteklių internete ir duomenų bazėse, suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Parodomis, renginiais  pažymimos tautinės šventės, svarbios rajono datos, rašytojų, žymių kraštiečių jubiliejai, renkama ir kaupiama kraštotyrinė medžiaga.
    Kiemėnų kaimo biblioteka bendradarbiauja su Kiemėnų kaimo bendruomene, medicinos punktu, Namišių kultūros namais, seniūnija, palaiko ryšius su kraštiečiais.
Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje.
  • knygnešystės paslauga (spaudiniai į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms).
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas.
  • Informacijos paieška.
  • Naudojimasis kompiuteriu ir internetu.
  • Gyventojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai.
  • Renginių, edukacinių užsiėmimų ir parodų organizavimas.
MOKAMOS PASLAUGOS:
  • Dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-10Galerija