Dagių kaimo biblioteka

Dagių kaimo biblioteka

Baltpamūšio g. 17, Dagiai; Pasvalio r., LT-39420
El. paštas
Facebook paskyra: Dagių biblioteka

Vyresnioji bibliotekininkė: ALVITA BRAZAUSKAITĖ VELMUNSKIENĖ

DARBO LAIKAS:
Antradienis, ketvirtadienis 15.00–18.00 val. , penktadienis 14.00–18.00 val.
Poilsio dienos: pirmadienis, trečiadienis, šeštadienis, sekmadienis.

APTARNAUJAMAS MIKRORAJONAS: Šakarniai, Bajorėliai, Baltpamūšis, Dagiai, Gniaužiai, Namajūnai, Kamardė.

APIE BIBLIOTEKĄ:
    Prie Mūšos kadaise stovėjusiame Baltpamūšio dvare 1947 m. buvo įsteigtas klubas-skaitykla. Nuo 1955 tame pačiame dvare šalia klubo-skaityklos atidaryta biblioteka. Jai vadovauti paskirta Teresė Ulianskaitė, ką tik baigusi Saločių vidurinę mokyklą ir išklausiusi 3 savaičių bibliotekininkų kursus. Pradinį bibliotekos fondą sudarė 200 knygų, skaitytojų – apie 70, upe į biblioteką atplaukdavo žmonių net iš Latvijos.
    Baltpamūšio dvaro klubas-skaitykla ir biblioteka ilgą laiką buvo svarbiausias Pamūšio gyventojų laisvalaikio centras. Čia buvo renkamasi žaisti šachmatais, šaškėmis, kas savaitę vyko šokiai. Pamūšio kraštas garsėjo savo dainininkais ir klojimų vaidinimais. Ir biblioteka, ir skaitykla turėjo subūrę atskirus tautinių šokių kolektyvus, dainininkų ansamblius, dramos būrelius, kurie rengdavo pasirodymus visame rajone, apsilankydavo kaimyninėje Latvijoje. Vis tik aktyvi meninė saviveikla neatstojo darbo su knyga.
Kaip mena ketvirtoji bibliotekos vedėja Paulina Balčiūnaitė-Petrauskienė, pradėjusi dirbti nuo 1960 m. ir bibliotekai atidavusi net 46 darbo metus, atėjusi rado tik vieną lentyną, o kitos knygos, krūvelėmis sukrautos ant grindų, repeticijų metu atstodavo kėdes. Bibliotekininkės dėka pasirūpinta lentynomis, katalogine spintele, pradėtos tvarkyti knygos, jų apskaita.
    Nuo 1962 m. klubas-skaitykla prijungtas prie bibliotekos. Bibliotekos liaudies šokių ansamblis ir dramos būrelis toliau tęsė savo veiklą, rengė pasirodymus rajone ir kaimyninėje Latvijoje.
    1977 m. vykdant bibliotekų centralizaciją, Dagių biblioteka prijungta prie Kiemėnų bibliotekos ir 9 metus Dagių gyventojus knygomis aprūpindavo vienąkart per savaitę atsidarantis knygų išdavimo taškas.
    Tuometinės Pasvalio centrinės bibliotekos direktorės V. Žilinskienės rūpesčiu 1986 m. Dagiuose biblioteka vėl atvėrė duris. 1999 m. ji iš senojo pastato, kurį dalijosi su felčeriniu punktu ir kultūros namais, persikėlė į Dagių pradinę mokyklą. Panaikinus kultūros centrą ir uždarius pradinę mokyklą, biblioteka liko vienintelė dagiečių laisvalaikio ir kultūros vieta. Šiuo metu tame pačiame pastate veikia ir daugiafunkcis centras, su jo lankytojais biblioteka organizuoja įvairius renginius, edukacinius užsiėmimus, parodas.
    2008 metais bibliotekoje įsteigtas Viešasis interneto prieigos taškas (VIPT), skaitytojams įkurtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga, vyksta skaitmeninio raštingumo mokymai.
    Dagių kaimo biblioteka bendradarbiauja su Dagių daugiafunkciu centru, Saločių seniūnija.
Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje.
  • knygnešystės paslauga (spaudiniai į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms).
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas.
  • Informacijos paieška.
  • Naudojimasis kompiuteriu ir internetu.
  • Gyventojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai.
  • Renginių, edukacinių užsiėmimų ir parodų organizavimas.
MOKAMOS PASLAUGOS:
  • Dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-14Galerija