Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės (pdf, 252 KB)

Duomenų subjektų prašymo forma (Asmens duomenų tvarkymo taisyklių priedas) (word, 23 KB)

Vaizdo stebėjimo įrangos naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas (pdf, 319 KB)

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos privatumo politika (pdf, 467 KB)

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (pdf, 206 KB)

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas (pdf, 475 KB)

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo išvada (pdf, 930 KB)

Interesų pusiausvyros testas (Balanso testas) (pdf, 1,03 MB)

Siekiant kokybiškai valdyti rizikas, susijusias su asmens duomenimis, ir užtikrinti sklandų Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir duomenų subjektų bendradarbiavimą, duomenų apsaugos pareigūnu Viešojoje bibliotekoje yra paskirta

Inga Dilienė
Tel. +370 615 42419
El. p.