Mariaus Katiliškio atminimo kambarys

Mariaus Katiliškio atminimo kambarys

Kviečiame visus Pasvalio krašto žmones ir miesto svečius susipažinti su žymaus rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos keliu bibliotekoje naujai įrengtame Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje.
 
Atnaujintas Mariaus Katiliškio atminimo kambarys duris atvėrė 2021 m. spalio 8 d., kartu su jau tradiciniais tapusiais Mariaus Katiliškio skaitymais.

Atminimo kambaryje ekskursijas, edukacinius užsiėmimus gali vesti bibliotekos darbuotojas. Dėl laiko susitarti kviečiame kreiptis: telefonu +370 659 06325, el. paštu ar atėjus į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką (Vytauto Didžiojo a. 7).

Edukaciją programą „Išėjęs sugrįžti: rašytojas Marius Katiliškis“ galima užsisakyti „Kultūros paso“ portale. Adresas internete: https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos/1874

Naujoji kambario ekspozicija susideda iš rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos stotelių: Gruzdžių (1914–1923), Katiliškių (1923–1941), Pasvalio (1941–1944), Kelionės karo metu (1944–1945), Flensburgo-Munos-Hanau (1945–1948), Freiburgo (1948–1949), Niujorko (1949), Čikagos (1950–1953), Lemonto (1953–1980) ir Įamžinimo. Stotelės išdėstytos vingiuotai, taip idėjiškai atkartojamas sudėtingas rašytojo gyvenimo kelias.
 
Ekspozicijos gyvenimo ir kūrybos stotelėse akcentuojamas kūrybinis palikimas, prasidėjęs nuo išlikusių trijų rankraštinių eilėraščių sąsiuvinių (1931–1933) iki pačių svarbiausių Vokietijoje, Amerikoje ir Lietuvoje išleistų knygų („Prasilenkimo valanda“, „Užuovėja“, „Miškais ateina ruduo“, „Išėjusiems negrįžti“, „Seno kareivio sugrįžimas“ ir kt.). Gausu fotografijų, kurios vaizdžiai iškloja visą gyvenimiškąjį rašytojo M. Katiliškio kelią – nuo gimtojo namo Gruzdžiuose, Katiliškių vaizdų, vaikystės, jaunystės akimirkų Katiliškėse, Pasvalyje fotografo įamžinto bibliotekos vedėjo iki tremties gyvenimo DP stovyklose, iki jaukios šeimyninės aplinkos Lemonte, visuomeninio, šventinio, draugų horizonto Amerikos žemėje, iki ankstyvo išėjimo Amžinatvėn.
 
Įamžinimo stotelę liudija fotografijos: Gruzdžiuose, Katiliškėse, Žagarėje, Naisių literatūros muziejuje, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir Lemonte. Išskirtinis dėmesys skiriamas: Mariaus Katiliškio skaitymams, Bibliotekos premijai visų amžiaus grupių kūrėjams už rašto darbus, skirtus Mariaus Katiliškio kūrybai nagrinėti, atspindinčius Lietuvos kaimo dvasią, jo gamtą, darbo prasmingumą, už originaliąją kūrybą (prozą, esė, dramą, poeziją), tautosakos darbus ir kitus kūrinius.

Ekspoziciją papildo rašytojo Mariaus Katiliškio autentiškos knygos, rašomasis stalas, rašomoji mašinėlė, odinis aplankas su inicialais M. K., pypkių kolekcija ir kiti eksponatai, kurie yra saugiai eksponuojami stiklinėse vitrinose, kiti – paslėpti po stilizuotomis mechaninėmis detalėmis, kurias galima paliesti, pasukti ir pasižiūrėti, kas po jomis slepiasi.

Ekspozicijoje įmontuoti atvartai – tarsi nedidelės knygos. Atvartus galima pavartyti, juose Mariaus Katiliškio novelės, apsakymai ir kalbos. Rasite ir keturias magnetines dėliones, kuriose galima atpažinti žurnalų viršelius, kuriuose M. Katiliškis publikavo savo kūrinius, nuotraukas ar mašinraščių, rankraščių vaizdus. Moksleiviai dėliones mielai ir su smalsumu dėlioja. Patinka jos ir suaugusiems.

Šalia gyvenimo ir kūrybos stotelių rasite du interaktyvius suoliukus. Prisėdus galima pasimėgauti aktoriaus Dainiaus Svobono įgarsintomis Mariaus Katiliškio kūrybos ištraukomis.

Rašytojo europietišką ir amerikietišką gyvenimo ir kūrybos kelią skiria tūrinis, netikėtas elementas – vertikaliai įmontuotas laivas. Šis laivas – tai Mariaus Katiliškio kelionės iš Europos į Ameriką simbolis, todėl pažvelgus pro „laive“ esančius langelius galima pamatys eksponatus, susijusius su kelione.

Ekspozicijoje taip pat rasite padidintas pypkių kopijas, kurias pilnamečiai lankytojai, norėdami apžiūrėti, gali paimti į rankas ir su jomis nusifotografuoti.

Ekspozicijoje įmontuotas edukacinis kompiuterinis terminalas, taip pat didelės įstrižainės televizorius. Terminale yra įdiegti žaidimai, dėlionės, viktorinos. Lankytojai mėgsta šias edukacines priemones išbandyti, pasivaržyti komandomis. Šio žaidybinio proceso metu lankytojai lengviau įtvirtina gautas žinias.

Pažvelgę aukštyn pamatote žemėlapį – stilizuotai išpieštą rašytojo gyvenimo kelią. Šis planas yra ir lankytojų žemėlapis, kurį sekdami gali judėti ir susipažinti su rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimu, pasaulėžiūra, pomėgiais ir kūryba.

Taip pat su rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimu ir kūryba galite susipažinti interaktyviame interneto tinklalapyje „Mariaus Katiliškio atminimo kambarys“. Jame galite peržiūrėti ir biografinį istorinį filmą „Marius Katiliškis. Gyvenimo ir kūrybos odisėja“. Tinklalapio adresas internete: http://www.katiliskiokambarys.pasvalia.lt/
 
Bibliotekos parengto interaktyvaus interneto tinklalapio „Mariaus Katiliškio atminimo kambarys“ pristatymas

Mariaus Katiliškio atminimo kambario modernizacijos etapai nuo pat jo atidarymo 1995 metais

Rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys buvo įkurtas 1995 m. Tų pačių metų gruodžio 19 d. atidarytas.

Atskiruose mediniuose stenduose buvo eksponuojami rankraštiniai, ikonografiniai, spausdinti dokumentai – kūrybos rankraščiai, laiškai, archyviniai dokumentai, prisiminimai, liudijimai, fotografijos, Lietuvoje ir Išeivijoje leistos knygos, žurnalai, laikraščiai. Visa tai liudijo visą Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos kelią, susidėjusį iš keturių laikotarpių: Lietuvos, pasvalietiškojo, tremties – pokario Vokietijos DP ir Amerikos, sugrįžimo Lietuvon – atminimo įamžinimo.
   
Didelę dalį stendų užėmė pats svarbiausias – pasvalietiškasis laikotarpis, atkuriantis Mariaus Katiliškio – Albino Vaitkaus paskyrimo į Pasvalį dokumentus. Jame taip pat buvo galima apžiūrėti: bibliotekos perėmimo aktą, Jono Vytauto Nistelio skaitytojo pažymėjimą su bibliotekos vedėjo Albino Vaitkaus (Mariaus Katiliškio) įrašais, novelių rankraščius, spaudai rengto „Seno kareivio sugrįžimo“ rankraščius, prof, Vytauto Kavolio užrašytus Mariaus Katiliškio atsiminimus apie 1941 m. sukilimo įvykius Pasvalyje ir kt.

Atminimo kambaryje buvo eksponuojamas rašytojo Mariaus Katiliškio rašomasis stalas su ant jo išdėliotais eksponatais. Buvo galima apžiūrėti: rašomąją mašinėlę „Olympia“ SM9, kuria buvo spausdinami išeivijos laikotarpio kūriniai, dvylika pypkių, viena už kitą įmantresnių, odinį aplanką su inicialais M. K., plunksninę, rankinį laikrodį „Stellaris“ ir kt. Visus šiuos eksponatus bibliotekai padovanojo rašytojo antroji žmona Zina Katiliškienė – poetė Liūnė Sutema. Juos į Pasvalį iš tolimojo Lemonto (JAV) padėjo pargabenti pasvaliečiai Živilė ir Žilvinas Ramašauskai.

Ant vienos atminimo kambario sienos buvo pritvirtintas Mariaus Katiliškio bareljefas, dailininko Lino Janulevičiaus sukurtas ir tarsi prikaltas prie perskeltos lentos: Lietuvos ir tremties egzistencijų amžino nesueinamumo.
 
Kiekvienais metais kambaryje vykdavo pamokos, skirtos Mariaus Katiliškio gyvenimui ir kūrybai. Jas vesdavo bibliotekos darbuotojai ar patys moksleiviai.

Nors atminimo kambario ekspozicija ne kartą buvo keičiama, papildoma naujais dokumentais, tačiau ji buvo pasenusi, nebepatraukli lankytojams, ypač jaunimui, nebeatitiko šiuolaikinių lankytojų poreikių, todėl 2015 m. buvo įgyvendintas projektas „Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicijos Pasvalio viešojoje bibliotekoje atnaujinimas“ (dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos). Rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicija buvo atnaujinta. Senus spintelių dizaino stendus, pakeitė šiuolaikiško dizaino grafiniai vaizdai, atspausdinti ant plastikinių sienos plokščių. Šie stendai buvo skirti atkurti pagrindiniams gyvenimo etapams, panaudojant pasaulio žemėlapį. Lankytojams buvo sukurta erdvė, suteikianti galimybes patraukliai ir visapusiškai susipažinti su rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimu, asmenybe, kūryba.

2017 m. buvo įgyvendintas dar vienas projektas „Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant inovatyvias ir interaktyvias technologijas“ (dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos). Rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje buvo įrengtas informacinis-edukacinis kompiuterinis terminalas, jame įdiegtos elektroninės paslaugos. Atsirado galimybė Mariaus Katiliškio kūrybinį palikimą bendruomenei (ypač vaikams ir jaunimui) pateikti inovatyviai bei interaktyviai. Informaciniame-edukaciniame kompiuteriniame terminale lankytojai galėjo išbandyti šias interaktyvias elektronines paslaugas: edukacinę viktoriną, žaidimą „Užbaik Katiliškio kūrinio sakinį“, dėlionę „Katiliškio kelias“, Mariaus Katiliškio gyvenimo laiko juostą, fotografijų, vaizdo ir garso galeriją. Lankytojų patogumui vaizdas terminalo ekrane taip pat buvo matomas didelės įstrižainės televizoriaus ekrane.

Rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys 2018-aisiais metais

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2020 m. įgyvendino projektą „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalyje, infrastruktūros modernizavimas“. Projektui įgyvendinti buvo skirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vienkartinė 550 tūkst. eurų dotacija iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, numatytų COVID-19 padariniams likviduoti pagal Vyriausybės priemonių plano 4 tikslą „Skatinti ekonomiką“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“). Šio projekto metu bibliotekos mansardoje buvo naujai įrengtas rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys, kurio atidarymas įvyko 2021 m. Nuo pat atidarymo kambaryje nuolat yra vedamos ekskursijos, vyksta edukaciniai užsiėmimai bei kiti renginiai.
Galerija