Mariaus Katiliškio atminimo kambarys

Mariaus Katiliškio atminimo kambarys

Rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys įkurtas 1995 m. Sukaupti rankraštiniai, ikonografiniai, spausdinti dokumentai – kūrybos rankraščiai, laiškai, archyviniai dokumentai, prisiminimai, liudijimai, fotografijos, Lietuvoje ir Išeivijoje leistos knygos, žurnalai, laikraščiai – liudija visą Mariaus Katiliškio gyvenimo ir kūrybos kelią, susidedantį iš šių gyvenimo laikotarpių: Gruzdžių (1914–1923), Katiliškių (1923–1941), Pasvalio (1941–1944), Karo kelio (1944–1945), Flensburgo-Munos-Hanau (1945–1948), Freiburgo (1948–1949), Niujorko (1949), Čikagos (1950–1953), Lemonto (1953–1980) ir Įamžinimo.

Visuose gyvenimo laikotarpiuose fotografijos vaizdžiai iškloja visą gyvenimiškąjį kelią – nuo gimtojo namo Gruzdžiuose, Katiliškių vaizdų, vaikystės, jaunystės akimirkų Katiliškėse, Pasvalyje fotografo įamžinto bibliotekos vedėjo iki tremties gyvenimo DP stovyklose, iki jaukios šeimyninės aplinkos Lemonte, visuomeninio, šventinio, draugų horizonto Amerikos žemėje, iki ankstyvo išėjimo Amžinatvėn.

Įamžinimo laikotarpį liudija fotografijos: Gruzdžiuose, Katiliškėse, Žagarėje, Naisių literatūros muziejuje, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir Lemonte. Išskirtinis dėmesys skiriamas: Mariaus Katiliškio skaitymams, Bibliotekos premijai moksleiviams ir studentams už geriausius rašinius rašytojo kūrybos temomis, už laisvąją kūrybą.

Visuose laikotarpiuose akcentuojamas kūrybinis palikimas, prasidėjęs nuo išlikusių trijų rankraštinių eilėraščių sąsiuvinių (1931–1933). Atskirai išryškinama svarbiausioji kūrybos dalis, sudėta keliose solidžiose Vokietijoje, Amerikoje ir Lietuvoje leistose knygose („Prasilenkimo valanda", „Užuovėja", „Miškais ateina ruduo, „Išėjusiems negrįžti" ir kt.) ir didžiausias kūrybinis išsipildymas – surastasis pirmojo novelių rankraščio „Seno kareivio sugrįžimas" išleidimas gražia knyga 2003 m. Kopijos iš publikacijų kultūriniuose žurnaluose ir laikraščiuose talpinamos ant sienų pritvirtintose specialiuose mediniuose dėkluose.

Rašytojo žmonos Zinos Katiliškienės – poetės Liūnės Sutemos dėka sukaupta nemažai kūrybos rankraščių: novelių, paskaitų, kalbų tekstų, visas „Apsakymų" rankraštis. Unikaliausias ir svarbiausias rankraštinis dokumentas – dienoraštis, apimantis 1946–1952 metus.

Kartu su gyvenimo ir kūrybos liudijimais dar keli neatskiriami gyvenimo palydovai: rašomoji mašinėlė „Olympia" SM9, kuria buvo spausdinami išeivijos laikotarpio kūriniai, dvylika pypkių, viena už kitą įmantresnių, odinis aplankas su inicialais M. K., plunksninė, rankinis laikrodis „Stellaris". Už šiuos eksponatus esame dėkingi Zinai Katiliškienei ir juos į Pasvalį iš tolimojo Lemonto pargabenusiems pasvaliečiams Živilei ir Žilvinui Ramašauskams.

Nors atminimo kambario ekspozicija ne kartą buvo keičiama, papildoma naujais dokumentais, tačiau ji buvo pasenusi, nebepatraukli lankytojams, ypač jaunimui, nebeatitiko šiuolaikinių lankytojų poreikių, todėl 2015 m. įgyvendinus projektą „Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicijos Pasvalio viešojoje bibliotekoje atnaujinimas" (dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos) rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicija atsinaujino. Senus spintelių dizaino stendus, pakeitė šiuolaikiško dizaino grafiniai vaizdai, atspausdinti ant plastikinių sienos plokščių. Šie stendai skirti atkurti pagrindiniams gyvenimo etapams, panaudojant pasaulio žemėlapį. Lankytojams buvo sukurta erdvė, suteikianti galimybes patraukliai ir visapusiškai susipažinti su rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimu, asmenybe, kūryba.

2017 m. įgyvendinus projektą „Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant inovatyvias ir interaktyvias technologijas" (dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos) rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje įrengus informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą ir jame įdiegus naujas elektronines paslaugas sudaryta galimybė rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinį palikimą bendruomenei (ypač vaikams ir jaunimui) pateikti inovatyviai bei interaktyviai. Informaciniame-edukaciniame kompiuteriniame terminale lankytojai gali išbandyti šias interaktyvias elektronines paslaugas: edukacinę viktoriną, žaidimą „Užbaik Katiliškio kūrinio sakinį", dėlionę „Katiliškio kelias", Mariaus Katiliškio gyvenimo laiko juostą, fotografijų, vaizdo ir garso galeriją. Lankytojų patogumui vaizdas terminalo ekrane taip pat yra matomas didelės įstrižainės televizoriaus ekrane. Informacija pateikta lietuvių, anglų, rusų kalbomis.


Kviečiame visus Pasvalio krašto žmones ir miesto svečius susipažinti su žymaus rašytojo gyvenimu bei kūryba ir išbandyti naujas elektronines paslaugas. Ekskursijos ir informaciniame-edukaciniame terminale įdiegtos elektroninės paslaugos, kurios yra teikiamos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje yra nemokamos. Mokinių grupės apsilankymą gali vesti bibliotekos darbuotojas. Dėl laiko susitarti kviečiame paskambinus tel. nr. (8 451) 34 319 (Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius) ar atėjus į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką (Vytauto Didžiojo a. 7).

Bibliotekos parengto interaktyvaus interneto tinklalapio „Mariaus Katiliškio atminimo kambarys" pristatymas
Galerija