Įvykiai

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos mezgėjų klubo narių ir jas atlydėjusių bibliotekininkių apsilankymas
Ketvirtadieninis susitikimas – edukacija „Gražiai kalbu, linksmai žaidžiu“
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokinių vizitas bibliotekoje
Tarptautinės laimės dienos minėjimas
Erasmus+ svečiai bibliotekoje
Susitikimas su kirpėja Ligita iš grožio namų „Agora“
Kraštiečio enciklopedininko Antano Elizeušo Račio žmona Laima ir duktė Dalia lankėsi bibliotekoje
Edukacija „Bitė ir aš“
Pirmosios „Draugotekos“ edukacijos
Edukacija „Iš paukštelių gyvenimo...“
Edukacinė programa „Po žvaigždėtą dangų“
Edukacija „Kas slepiasi knygų lentynose“