Visas bibliotekos paslaugas teikiame lankytojams, pateikusiems Galimybių pasą arba ES skaitmeninį COVID pažymėjimą ir vaikams iki 16 metų. Lankytojams, neturintiems Galimybių paso arba ES skaitmeninio COVID pažymėjimo, teikiamos tik šios...

Informuojame, kad dėl testavimo procesų galimi trikdžiai naudojantis atnaujintu elektroninių paslaugų portalu ibiblioteka.lt. Dėl knygų užsakymo prašome kreiptis telefonu 8 603 18743, 8 451 34334 arba el. paštu abonementas@psvb.lt.

Naujausios knygos
Adamkus. Egidijus Aleksandravičius
Akinantis sniegas. Ragnar Jonasson
Akla valtis. Gytis Norvilas
Aktoriai ir(gi) skanėdos. Nijolė Narmontaitė
Alfredas Nobelis. Jo pasaulis ir premija. Ingrid Carlberg
Antrasis fondas. Isaac Asimov
Antrasis kvėpavimas. Anne Tyler
Apartamentas. David Lebovitz
Apie pranašavimą, Kn. 1. Ciceronas
Atminties policija. Yoko Ogawa
Bella Figura. Kamin Mohammadi
Bent tiek aš žinau. Wally Lamb