Įgyvendinami


Projektas „Kvapų ir ramybės mokykla“, 2022 m.

Pasvalio atviro jaunimo centro projektas

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos „Atvirų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimas 2022 m.“ projektas „Kvapų ir ramybės mokykla“.

Projekto tikslas – 14–29 metų amžiaus Pasvalio krašto jaunuolių, dėl neigiamų išorės veiksmų patiriančių stresą, įtampą bei pasižyminčių padidėjusiu agresyvumu ar psichologiniu pažeidžiamumu, psichologinės sveikatos saugojimas ir gerinimas, didinant psichosocialinių paslaugų plėtrą.

Projekto biudžetas – 15,577.40 EUR

Projekto vykdymo terminai: 2022.01.01 – 2022.12.31.

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.