Įgyvendinami


Projektas „...mano gimtinė yra tik pasaulio pati pradžia“ (Jonui Mikelinskui – 100), 2022 m.
Projektas skirtas rašytojo, prozininko ir eseisto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Pasvalio krašto Garbės piliečio Jono Mikelinsko (1922- 2015) 100-osioms gimimo metinėms pažymėti.

Projekte numatytų reginių formos įvairios, nes su J. Mikelinsko asmenybe ir kūrybiniu palikimu siekiama supažindinti skirtingo amžiaus, išsilavinimo bei įvairių socialinių grupių žmones. Tam pasitarnaus:
•    Šventiniai renginiai su Pasvalio „Klėties“ teatro aktorių teatralizuotu J. Mikelinsko prozos kūrinių pristatymu ir susitikimu su rašytojo seserimi Paule Mikelinskaite. Renginiai vyks netradicinėje erdvėje – miesto aikštėje šalia viešosios bibliotekos bei kitąmet 100 metų jubiliejų minėsiančioje Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, kurioje rašytojas mokėsi.
•    Psichoterapeutės dr. Jūratės Sučylaitės vedami biblioterapijos užsiėmimai, padedantys žmogui augti, įgyti naujų intelektualių ir dvasinių galių, padedantys sveikiau jaustis, realizuoti turimus, bet paties žmogaus dar neatrastus ir nerealizuotus gebėjimus. Biblioterapijos kūrybinėse dirbtuvėse bus mokomasi lėtojo skaitymo ir gilesnio susimąstymo apie būtį. Kūrybinės dirbtuvės bus skiriamos dabartinės gyvenimo valandos ir gyvenamosios aplinkos atradimui. Kas yra bendra dabartyje ir vaikystės, paauglystės metų valandose, kai mokėmės svajoti? Ar mokykla, apie kurią rašė Jonas Mikelinskas, yra tik istorija? Kokio gyvybės vandens kiekvienas atsinešam.
•    Kilnojamoji nuotraukų ir dokumentų paroda, išsamiai atspindinti turiningą rašytojo gyvenimą bei kūrybą. Ji bus eksponuojama renginių metu ir, nustatytą laiką, – Pasvalio miesto Vytauto Didžiojo aikštėje bei Saločių Antano Poškos pagrindinėje mokykloje, kurioje rašytojas kurį laiką mokytojavo. J. Mikelinskui skirtą kilnojamą parodą bus siūloma eksponuoti įvairių Lietuvos regionų viešosiose bibliotekose.
•    Virtualus J. Mikelinsko asmenybės ir kūrybinio paveldo pristatymas, tapsiantis ir kultūrinio turizmo traukos tašku Pasvalio krašte – interaktyvaus terminalo, esančio J. Mikelinsko bibliotekos patalpose, programinės įrangos sukūrimas (pats kompiuterinis įrenginys bibliotekoje yra). Terminale numatyta sukurti virtualią ekspoziciją, pristatančią rašytojo biografiją ir kūrybos paveldą.
•    Vaizdo filmas, skirtas rašytojo atminimui, sudarytas iš nuotraukų, atspindinčių rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią, prof. aktoriaus įgarsintos kūrybos ištraukų, rašytojo pasisakymų citatų, pagyvintas rašytojo įsitikinimus, pomėgius, gyvenimo būdą atspindinčiu muzikiniu takeliu. Jis bus transliuojamas ir renginių metu per bibliotekos informacinius ekranus, ir socialiniuose tinkluose, ir bibliotekos interneto svetainėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo 1 – lapkričio 30 d.
Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 4875 Eur.
Projektas „Istorijų pasakojimas – teatras galvoje“, 2022 m.
Projekto idėja – tobulinti lėlių teatro studijos „Kaukutis“ paslaugas, didinti mėgėjiško lėlių teatro profesionalumą bei kultūrinį vaidmenį Pasvalio krašto ir Panevėžio regiono bendruomenėse, siekiant prisidėti prie visuomenės kultūrinės savimonės formavimo, meno prieinamumo didinimo, bei skatinimo dalyvauti kultūrinėje veikloje. Tam pasitelkta vieną prieinamiausių meno rūšių paaugliams – istorijų pasakojimai. Istorijų pasakojimo pagalba galima prieinamai,
emocionaliai ir vaizdingai supažindinti jaunus žmones ir su knyga, ir su rašytojais, jų kūryba ir kūrinių personažais ir skatinti juos pačius kurti įvairiausias istorijas.

Projekto veiklos:
1. Kultūrinė edukacinė veikla.
1.1. Susitikimas su profesionalia istorijų pasakotoja Milda Varnauskaite: istorijų ieškojimas, rinkimas ir jų sakytinis pasakojimas.
1.2. Istorijų pasakojimo dirbtuvės moksleiviams. Veda profesionali istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė.
1.2. Patirties dalijimosi seminaras „Istorijų pasakojimo diena“. Gimnazijų ir mokyklų jaunuoliai pasakoja pasirinktas arba savo sukurtas istorijas. Mokytoja Regina Grubinskienė apibendrina sukurtas istorijas.
2. Kūrybinė veikla: spektaklio pagal gimnazistų sukurtą istoriją pastatymas.
2. 1. Spektaklio pristatymas bibliotekose ir švietimo įstaigose.
3. Pažintinė veikla „Neįprastos pamokos“:
3.1. Susitikimas su Lietuvos režisiere, scenografe ir aktore, netradicinės menininkų grupės „Stalo teatras“ įkūrėja, daiktų arba objektų teatro pradininke Lietuvoje – Saulę Degutyte-Šiekšteliene. Pasaka „Kaip žvejys į dangų ėjo“.
3.2. Vaizduotės lavinimo užsiėmimas šeimoms. Kūrybinės vaizduotės ir skaitymo dirbtuvės.
3.3. Seminaras apie istorijų pasakojimą, lektorė profesionali istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. kovo 1 – lapkričio 30 d.
Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 4000 Eur.
Projektas „Kvapų ir ramybės mokykla“, 2022 m.

Pasvalio atviro jaunimo centro projektas

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos „Atvirų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimas 2022 m.“ projektas „Kvapų ir ramybės mokykla“.

Projekto tikslas – 14–29 metų amžiaus Pasvalio krašto jaunuolių, dėl neigiamų išorės veiksmų patiriančių stresą, įtampą bei pasižyminčių padidėjusiu agresyvumu ar psichologiniu pažeidžiamumu, psichologinės sveikatos saugojimas ir gerinimas, didinant psichosocialinių paslaugų plėtrą.

Projekto biudžetas – 15,577.40 EUR

Projekto vykdymo terminai: 2022.01.01 – 2022.12.31.

Projektą finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.