Įgyvendinami


Projektas „Patirtys ir susitikimai - keliai kurios galiu rinktis. SprendIMAM!“ Nr. 2023-1-LT02-ESC30-SOL-000141501

Europos Sąjungos programos „Europos solidarumo korpusas“ finansuojamo projekto tikslas – įtraukti jaunuolius į visuomeninę veiklą, skatinti solidarumą, bendrų Pasvalio jaunimo karjeros problemų identifikavimą, prisidėti prie jų sprendimo ir taip surengti jiems aktualių renginių ir diskusijų ciklą, pagelbėsiantį ieškant savęs karjeros atžvilgiu.

Šis projektas yra bandymas bendrai spręsti svarbiausią ateities klausimą pabaigus vidurinio ar aukštojo mokslo įstaigą, o kas toliau? Veiklose pažinsime save ir kitus, sujungsime idėjas, dirbsime kartu ir taip pamažu eisime link bendro tikslo – pasitikėjimo savo jėgomis ir savo ateities sprendimais.

Projektą įgyvendins penkių iniciatyvių jaunuolių komanda, kuriai pagelbės ugdantysis projekto vadovas, Pasvalio atviro jaunimo centro vyriausioji specialistė Gintarė Gikienė.

Projekto tikslinė grupė jaunuoliai nuo 14 iki 30 metų.

Dotacijos suma – 6 690,00 EUR.

Projektas įgyvendinamas truks 10 mėn., nuo 2023-09-11 iki 2024-07-10.

Erasmus+ trumpalaikio mobilumo projektas, 2023 – 2024 m.

Projektas „Informacinių technologijų įtrauktis. Tarptautinė patirtis pritaikyta šiuolaikiniams visuomenės poreikiams“, 2023-1-LT01-KA122-ADU-000133556

Europos sąjungos finansuojamas, ERASMUS+ trumpalaikio mobilumo projektas neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje. Vykdomo projekto tikslai yra šie:

1. Vykdant darbo stebėjimo vizitus ir dalyvaujant mokymuose, perimti ES šalių bibliotekų neformalaus suaugusiųjų skaitmeninio švietimo organizavimo bei skaitmeninės įtraukties didinimo patirtį.
2. Remiantis įgyta patirtimi parengti neformaliojo suaugusiųjų skaitmeninio švietimo veiklų organizavimo gaires Pasvalio rajono bibliotekų tinklui.

Projekto metu bus vykdomi du darbo stebėjimo vizitai Belgijos ir Slovėnijos bibliotekose, bei dalyvaujama mokymuose Belgijoje. Po jų, remiantis įgyta patirtimi, bus rengiamos neformaliojo suaugusiųjų skaitmeninio švietimo veiklų organizavimo gairės skirtos Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos rajono bibliotekų tinklui. Projekto veiklos truks penkiolika mėnesių, nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Projektui suteikta ES dotacijos suma: 48 000 EUR.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-25