Įgyvendinami


Projektas „Patirtys ir susitikimai - keliai kurios galiu rinktis. SprendIMAM!“ Nr. 2023-1-LT02-ESC30-SOL-000141501

Europos Sąjungos programos „Europos solidarumo korpusas“ finansuojamo projekto tikslas – įtraukti jaunuolius į visuomeninę veiklą, skatinti solidarumą, bendrų Pasvalio jaunimo karjeros problemų identifikavimą, prisidėti prie jų sprendimo ir taip surengti jiems aktualių renginių ir diskusijų ciklą, pagelbėsiantį ieškant savęs karjeros atžvilgiu.

Šis projektas yra bandymas bendrai spręsti svarbiausią ateities klausimą pabaigus vidurinio ar aukštojo mokslo įstaigą, o kas toliau? Veiklose pažinsime save ir kitus, sujungsime idėjas, dirbsime kartu ir taip pamažu eisime link bendro tikslo – pasitikėjimo savo jėgomis ir savo ateities sprendimais.

Projektą įgyvendins penkių iniciatyvių jaunuolių komanda, kuriai pagelbės ugdantysis projekto vadovas, Pasvalio atviro jaunimo centro vyriausioji specialistė Gintarė Gikienė.

Projekto tikslinė grupė jaunuoliai nuo 14 iki 30 metų.

Dotacijos suma – 6 690,00 EUR.

Projektas įgyvendinamas truks 10 mėn., nuo 2023-09-11 iki 2024-07-10.

Skaitymų ciklas „Pasvalio krašto įkvėpti“, 2023 m.
Projekto Skaitymų ciklas „Pasvalio krašto įkvėpti“ tikslas – aktualizuoti bei įprasminti žymių Pasvalio krašto autorių literatūrinį palikimą, skatinti skaitymą bei didinti Pasvalio krašto žinomumą, surengiant skaitymų ciklą.

Projekto idėja – apjungti tradicinius bei naujus krašto skaitymus į vieną renginių ciklą bei parengti skaitymus ir pačius autorius pristatantį informacinį leidinį. Taip būtų stiprinamas vietos kultūrinis identitetas, populiarinamas literatūrinis krašto palikimas, sutelkiama bendruomenė.

Tikslinė grupė – Pasvalio krašto, Panevėžio regiono, Lietuvos bendruomenė besidominti Pasvalio krašto kultūriniu palikimu ir dabartimi.

Projekto metu bus surengtas skaitymų ciklas, susidedantis iš 3 skaitymų: B. Brazdžionio muzikiniai skaitymai; teatralizuoti Vytės Nemunėlio skaitymai vaikams; M. Katiliškio skaitymai (vienos dienos komiksų kūrimo užsiėmimas ir komiksų parodos atidarymas). Parengiamas informacinis leidinys pristatantis skaitymų ciklą ir pagrindinius Pasvalio krašto autorius, jų atminimo vietas Pasvalio rajone.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės.

Projekto biudžetas – 3600 Eur.

Projekto pradžia 2023 m. liepos 1 d., pabaiga spalio 31 d.
Aukštaitijos rašytojų atspindžiai. Meninės interpretacijos, 2023 m.
Projekto „Aukštaitijos rašytojų atspindžiai. Meninės interpretacijos“ tikslas – per literatūros ir vaizduojamojo meno sintezę sustiprinti vietos kultūrinį identitetą, pristatyti savitą Pasvalio krašto literatūrinį palikimą, surengiant renginių-meno dirbtuvių ciklą kartu su profesionaliais Pasvalio krašto menininkais ir šiuolaikinės literatūros kūrėjais.

Vykdant veiklas, bus siekiama sujungti literatūrą ir vaizduojamąjį meną, taip pristatant ir apibrėžiant regiono kultūrinį savitumą. Projektas remiasi literatūros ir profesionalaus vaizduojamojo meno sinteze. Tai meninės interpretacijos gimusios iš šiuolaikinių prozos ir poezijos kūrinių. Projekte dalyvaus iš Pasvalio krašto kilusi prozininkė, poetė Agnė Žagrakalytė, poetas Tomas Taškauskas, profesionali keramikė Nerutė Čiukšienė, tapytojas Balys Tuskėnas. Renginių-meno dirbtuvių ciklo metu bus sukuriama kultūrinė aplinka, kurioje literatūros kūrėjai stengsis įkvėpti renginių dalyvius kurti, jausti, fantazuoti ir savaip atvaizduoti tai ką užrašė jų „plunksna“.

Tikslinė grupė – Pasvalio krašto, Panevėžio regiono bendruomenė, besidominti literatūriniu ir meniniu regiono palikimu, jo raida ir naujomis išraiškomis.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Pasvalio rajono savivaldybės.

Projekto biudžetas – 3600 Eur.

Projekto pradžia 2023 m. liepos 1 d., pabaiga lapkričio 30 d.
Aš esu Pasvalio krašto dalis, 2023 m.
Projekto „Aš esu Pasvalio krašto dalis“ tikslas – skatinti Pasvalio rajono 14 – 29 m. jaunuolių pilietiškumą savo kraštui, surengiant susitikimą su improvizacijos bei repo atlikėju Pijumi Opera ir netradicinius Bernardo Brazdžionio skaitymus netradicinėse miesto erdvėse, skirtus miesto šventei.

Šio projekto metu, bus surengiamas susitikimas su jaunosios kartos repo atlikėju Pijumi bei netradiciniai Bernardo Brazdžionio skaitymai, netradicinėse miesto erdvėse, miesto šventės metu.

Šiuo projektu siekiama pakeisti jaunuolių mąstymą, atrasti naujus būdus išreikšti save, meilę savo kraštui, pagarbą esamam krašto kultūriniam palikimui. Taip ne vien skatinamas skaitymas, susipažįstama su žymiausiais krašto autoriais, bet ir skatinamas mąstymas ir suvokimas kuo esame skirtingi, kuo galime didžiuotis ir parodyti kitiems. Projekto metu, mokysimės kaip pasitelkdami tai ką turime, konkrečiai, poeto Bernardo Brazdžionio eiles, galime parodyti pilietiškumą ir pagarbą savo kraštui. Skatinsime jaunuolius aktyviai dalyvauti, užmegzti ryšį bei įsilieti į bendrą miesto kultūrinę bendruomenę. Galiausiai, suteiksime jaunimui galimybę dalyvauti miesto šventės įgyvendinime. Skatinsime jaunimą būti aktyviais, nebijoti, pasitikėti savimi ir tapti laisvais bei kuriančiais savo miesto reprezentatoriais.

Projektas įgyvendinamas 2023 m. birželio – liepos mėnesiais. Projektas finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonės. Projekto veikloms buvo skirta 1000 Eur.
Erasmus+ trumpalaikio mobilumo projektas, 2023 – 2024 m.

Projektas „Informacinių technologijų įtrauktis. Tarptautinė patirtis pritaikyta šiuolaikiniams visuomenės poreikiams“, 2023-1-LT01-KA122-ADU-000133556

Europos sąjungos finansuojamas, ERASMUS+ trumpalaikio mobilumo projektas neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje. Vykdomo projekto tikslai yra šie:

1. Vykdant darbo stebėjimo vizitus ir dalyvaujant mokymuose, perimti ES šalių bibliotekų neformalaus suaugusiųjų skaitmeninio švietimo organizavimo bei skaitmeninės įtraukties didinimo patirtį.
2. Remiantis įgyta patirtimi parengti neformaliojo suaugusiųjų skaitmeninio švietimo veiklų organizavimo gaires Pasvalio rajono bibliotekų tinklui.

Projekto metu bus vykdomi du darbo stebėjimo vizitai Belgijos ir Slovėnijos bibliotekose, bei dalyvaujama mokymuose Belgijoje. Po jų, remiantis įgyta patirtimi, bus rengiamos neformaliojo suaugusiųjų skaitmeninio švietimo veiklų organizavimo gairės skirtos Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos rajono bibliotekų tinklui. Projekto veiklos truks penkiolika mėnesių, nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Projektui suteikta ES dotacijos suma: 48 000 EUR.

Spalvos, kvapai ir judesys psichologinės sveikatos gerinimui, 2023 m.
Projekto tikslas: 14 – 29 m. socialinę atskirtį patiriantiems, socialiai pažeidžiamiems jaunuoliams bei jaunoms socialinės rizikos šeimoms esančių emocinės, psichologinės ir fizinės sveikatos gerinimo veiklų ir paslaugų plėtra bei įvairovės didinimas Pasvalio rajono savivaldybėje.

Uždaviniai:

1. Kelti 14 – 29 m. jaunuolių psichologinį atsparumą, emocinę būseną, mažinti stresą, kovoti su patyčiomis bei vykdyti priklausomybių prevenciją, taikant ir organizuojant mankštą, meno ir kvapų terapijas bei savi-refleksijos užsiėmimus.
2. Plėsti bibliotekos ir AJC teikiamų mobilių paslaugų kokybę bei didinti veiklų pasiekiamumą ir įvairovę rajone, organizuojant veiklas tiek Pasvalio mieste, tiek renginių ciklą didesnėse rajono gyvenvietėse – Joniškėlyje ir Saločiuose.

Projektas įgyvendinamas 2023 m. birželio – liepos mėnesiais. Planuojama surengti du psichologinę bei emocinę sveikatą gerinančius renginius Joniškėlyje ir Saločiuose, vieną renginį Pasvalyje.

Projektas finansuotas iš Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių fondo. Projekto veikloms buvo skirta 1000 Eur.Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-20