Įgyvendinami


„Socialiai atsakingų bibliotekų tinklas pažeidžiamų grupių asmenims“, INCLUSIVE, LL-00143, 2024 – 2026 m.

Projektas „Socialiai atsakingų bibliotekų tinklas pažeidžiamų grupių asmenims“ („Network of Inclusive Libraries for people of Disadvantaged social groups“), INCLUSIVE, Nr. LL-00143 yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Interreg VI-A Latvijos-Lietuvos programos 2021-2027.

Projektas bus įgyvendinamas nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2026 m. balandžio 30 d.

Bendras projekto biudžetas – 620 241 EUR; iš jų Europos regioninės plėtros fondo prisidėjimas – 496 193 EUR.

Projekto partneriai: Vadovaujantis partneris – Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka (LT). Kiti partneriai: VšĮ „Mokymų sinergija“ (LT), Augšdaugavos apskrities savivaldybė (LV), Jelgavos apskrities savivaldybė (LV) ir

Projekto problematika:

Dėl praėjusios COVID-19 pandemijos ir Rusijos nelegalios agresijos prieš Ukrainą, visuomenėse sustiprėjo ilgalaikio streso, nerimo ir depresijos paūmėjimo tendencijos, kurios labiausiai neigiamai veikia socialinės atskirties asmenis:

 • pirmiausia vyresnio amžiaus žmones, dėl šios socialinės grupės nepakankamo mobilumo ir vienišumo;
 • žmones su negalia, nes visuomenė dažnai nepakankamai skiria dėmesio šiai socialiniai grupei;  
 • vaikus, kurie negali atitrūkti nuo juos supančios socialinės atskirties aplinkos. Jie taip pat yra psichologiškai pažeidžiami dėl gyvenimo nesėkmių ir neišsipildžiusių lūkesčių),

Visa tai neigiamai veikia minėtų socialinių grupių visavertį gyvenimą, mažina jų galimybes integruotis į visuomenę, susiduriama ir su užimtumo problema, šeimos vertybių išlaikymu.

Projekto „INCLUSIVE“ tikslas – sukurti naują daugiakompleksinį, įtraukiantį „Sensorinių skaityklų su profesinio informavimo punktais“ (toliau PIP) tinklą, kuris pagerintų pažeidžiamų grupių asmenų socialinę įtrauktį bei teritorijos atžvilgiu aprėptų Panevėžio ir Šiaulių apskritis (Lietuvoje), bei Latgalos ir Žiemgalos regionus (Latvijoje).

Projekto planai:

Tinkle su profesinio informavimo punktais bus teikiamos nemokamos socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms, vaikams iš socialiai remtinų šeimų, žmonėms su negalia, daugiausia dėmesio skiriant psichologinės sveikatos stiprinimui per pasiekiamumo užtikrinimą, švietimą ir profesionalią pagalbą. Be to, įgyvendinant projektą bus sukurta virtuali metodinių priemonių mokymosi platforma, padėsianti specialistams, dirbantiems pasienio teritorijoje ir už jos ribų, teikti kokybiškas paslaugas. Socialinės atskirties mažinimo kampanija „Tobulink savo įgūdžius ir jauskis gerai“, bus kuriama siekiant pakeisti nusistovėjusias visuomenės nuostatas, elgsenas, žinias apie asmenis priskiriamus socialinei rizikai. Dėl to, projekto partneriai, vykdydami projekto veiklas, sieks didinti socialiai pažeidžiamų asmenų įtrauktį Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose ir už jų ribų.

Projekto veiklos:

 1. Socialinės atskirties mažinimo kampanija „Tobulink savo įgūdžius ir jauskis gerai“.
  1. Socialinės atskirties mažinimo kampanijos sklaidos renginių organizavimas;
  2. Visuomenės informavimas apie projektą;
  3. „Tobulink savo įgūdžius ir jauskis gerai“ kampanijos viešinimas žiniasklaidoje;
  4. Visuomenės požiūrio formavimo ir motyvavimo vaizdo klipų kūrimas;
  5. Motyvacinių plakatų kūrimas;
  6. Projekto socialinių tinklų „Facebook“ ir kitų puslapių kūrimas ir administravimas.
  7. „Sensorinės skaityklų su PIP“ paslaugų kompetencijų ir metodinių priemonių tobulinimas.
   1. Metodinių darbo priemonių sukūrimas specialistams, dirbantiems sensorinėse skaityklose su PIP;
   2. Sensorinių skaitymų scenarijų kūrimas;
   3. Audio įrašų kūrimas (savanoriai skaito ir įrašo savo kūrybą lietuvių ir latvių kalbomis);
   4. Trumpi mokomieji vaizdo klipai;
   5. Sensorinio skaitymo virtuali metodinė e-mokymosi platforma ir duomenų bazė (skaitmeninės knygos);
   6. Socialinės atskirties asmenų psichologiniai, bendravimo ir ugdymosi ypatumai (specialistų kompetencijų tobulinimas);
   7. Patirčių apsikeitimo susitikimai partnerių bibliotekose;
   8. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas tarp socialinių partnerių savivaldybėse;
   9. Baigiamoji tarptautinė 3 dienų konferencija: Naujų, pilotinių, daugiakompleksinių „Sensorinių skaityklų su PIP“ paslaugų pristatymas.
   10. Naujų „Sensorinių skaityklų su PIP“ paslaugų sukūrimas.
    1. Grupiniai mokymai tikslinėms grupėms „Skaitmeninio raštingumo mokymasis naudojant sensorinės terapijos metodą“;
    2. Tarptautiniai mokymai „Darbo paieškos ir verslumo įgūdžių ugdymas“;
    3. Psichologinės grupinės konsultacijos „Motyvuotas knygų skaitymas ir savarankiškos darbo paieškos“ naudojant sensorinės terapijos metodą;
    4. Kasdieninės sensorinės skaityklos paslaugos projekto tikslinės grupės asmenims;
    5. Fotografijų konkurso „Mano emocijos“ organizavimas;
    6. Patalpų įrengimo darbai (Augšdaugavos rajono savivaldybėje);
    7. „Sensorinės skaityklų su PIP“ sensorinių priemonių įsigijimas;
    8. Mobiliosios „Sensorinės skaityklos su PIP“ kūrimas, BIBLIOBUSO įsigijimas ir pritaikymas;
    9. Psichologinės sveikatos gerinimo inventoriaus įsigijimas;
    10.  Sensorinių skaitymų knygų įsigijimas;
    11. „Sensorinių skaityklų su PIP“ kompiuterinės laboratorijos įsigijimas;
    12. „Sensorinės skaityklos su PIP“ baldų įsigijimas (Augšdaugavos rajono savivaldybėje).

Projekto rezultatai.

 1. Sustiprintas bendradarbiavimas ir sukurta bendra infrastruktūra tarp dviejų šalių: Lietuvos ir Latvijos, projekto metu bei 5 metai projektui pasibaigus.
 2. Išsikeltų projekto problemų sprendimas projekto partnerių teritorijose:
  1. Sukurtas daugiakompleksinis „Sensorinių skaityklų su PIP“ tinklas, naudojantis stacionarias ir mobilias (Pasvalio viešosios bibliotekos atveju – mobili sensorinė skaitykla su PIP BIBLIOBUSE) paslaugų teikimo formas; apjungiantis skirtingų sričių, švietimo, psichologinės sveikatos stiprinimo, profesinio informavimo paslaugas į vieną paslaugų paketą.
  2. Sukurta sensorinio skaitymo virtuali metodinė e-mokymosi platforma ir sensorinio skaitymo knygų duomenų bazė specialistams tiek programos teritorijoje, tiek už jos ribų.
  3. Įgyvendinta socialinės atskirties mažinimo kampanija „Tobulink savo įgūdžius ir jauskis gerai“ bei suformuota teigiama visuomenės nuomonė apie socialinės rizikos asmenis.

Daugiau apie projektą skaitykite (anglų k.): https://latlit.eu/theprojects/inclusive/

Psichologinės sveikatos gerinimas savęs pažinimo link, 2024 m.

Projekto tikslas – 14 – 29 m. socialinę atskirtį patiriantiems, socialiai pažeidžiamiems jaunuoliams bei jaunoms socialinės rizikos šeimoms esančių emocinės, psichologinės ir fizinės sveikatos gerinimo veiklų ir paslaugų plėtra bei įvairovės didinimas Pasvalio rajono savivaldybėje.

Šio projekto metu planuojami 3 renginiai – susitikimai, kurių trukmė nuo 1 iki 2 val. Tai susitikimas su psichoterapeutu bei porų, šeimų ir tėvystės, kognityvinės ir elgesio terapijos konsultantu, lektoriumi Vaidu Arvasevičiumi (pokalbiai su jaunimu ir jaunomis šeimomis apie savęs ieškojimus, neigiamas aplinkos įtakas. Piešime fraktalus su fraktalų meistre Romualda Jankevičiūte (piešime, atsipalaiduosime, o vėliau iš to ką piešėme, mėginsime pažinti save individualios konsultacijos su meistre metu). Po visų veiklų, planuojamos savi-refleksijos jaukioje aplinkoje, prie puodelio arbatos. Galiausiai, šio projekto veiklas vainikuos floristikos užsiėmimai su „Gėlė‘tai“ floristikos salono kūrėja Indre Avižonyte-Paliuliene. Šie užsiėmimai bus tarsi meditacija, motyvacija, savęs paskatinimas ir kartu, dovana sau už didelį darbą su pačiu savimi.

Projektas skirtas Pasvalio rajono savivaldybės jaunuoliams nuo 14 iki 29 m., patiriantiems socialinę atskirtį, turintiems mažiau galimybių, nemotyvuotiems, esantiems iš socialinės rizikos šeimų, jaunoms socialinės rizikos šeimoms.

Veiklų pradžia rugpjūčio 1 d. veiklų pabaiga gruodžio 10 d. Projektas yra tęstinis.

Projekto biudžetas: 1400 Eur.

Projektą finansuoja Pasvalio rajono savivaldybė

(Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės)
Turiningi vasaros atradimai: bendrauju, sužinau, tobulėju, 2024 m.

Projekto tikslas – atnaujintomis tęstinėmis veiklomis užtikrinti 7 – 16 m. vaikų bei jaunimo kultūrinių ir socialinių įgūdžių neformalųjį ugdymą Pasvalio rajone.

Uždaviniai:

 1. Surengti keturių dienų įtraukiančių vasaros užsiėmimų ciklą skirtą 7 – 16 m. socialiai pažeidžiamoms grupėms, mažiau galimybių turintiems, bei kitiems Pasvalio rajono vaikams, jaunuoliams.
 2. Skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu propaguojant sveiką gyvenimo būdą, aplinkos tausojimą, būvimą gryname ore. 
 3. Prisidėti ugdant dalyvių socialines, emocines kompetencijas, kūrybiškumą, iniciatyvumą, skatinti dalyvių bendradarbiavimą ir partnerystę.

Bus organizuojami keturi kūrybiniai – pažintiniai užsiėmimai „Kvepiančios Pasvalio krašto pievelės“, skirti 7 – 16 m. vaikams. Jie vyks Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Pušaloto, Meškalaukio, ir Pajiešmenių kaimo bibliotekose.

Programos vykdymas numatoma truks nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

Projekto biudžetą sudaro 500 Eur.

Projektą finansuoja Pasvalio rajono savivaldybė

(Vaikų ir jaunimo socializacijos programa)
Moderni tradicija. Tvarumas mene, 2024 m.

Tęstinio projekto „Moderni tradicija. Tvarumas mene“ idėja – sujungti tradiciją su šiuolaikiškumu. Tradicinio literatūros žanro jungtis su moderniomis meno išraiškomis – tvarumu. Tokiu būdu, bus kuriamas tvarus, literatūros ir meno kultūrinis produktas. 

Tikslas – per literatūros ir vaizduojamojo meno sintezę stiprinti vietos kultūrinį identitetą, pristatyti savitą Pasvalio krašto literatūrinį palikimą, skatinti tvarumą, surengiant meno dirbtuvių ciklą, bei sukuriant tvarų kultūrinį produktą. Siekiame pristatyti, aktualizuoti ir įprasminti Šiaurės Lietuvos regiono, šiuolaikinius Pasvalio ir Biržų krašto, klasikinio žanro literatūros kūrėjus, sukurti savitą ir modernią literatūros ir meno sintezę, taikant šiuolaikinius tvarumo principus. Projektas siekia eksperimentuoti literatūros ir meno jungtimi, prie viso to prijungiant modernios visuomenės principus – aplinkos tausojimą ir tvarumą.  

Tikslinė grupė - Pasvalio krašto, Panevėžio regiono bendruomenė, besidominti literatūriniu ir meniniu regiono palikimu, jo raida ir naujomis išraiškomis.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. gegužės 1 d. – lapkričio 30 d.

Projekto biudžetas – 3600 Eur. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Pasvalio rajono savivaldybė.

 

Erasmus+ trumpalaikio mobilumo projektas, 2023 – 2024 m.

Projektas „Informacinių technologijų įtrauktis. Tarptautinė patirtis pritaikyta šiuolaikiniams visuomenės poreikiams“, 2023-1-LT01-KA122-ADU-000133556

Europos sąjungos finansuojamas, ERASMUS+ trumpalaikio mobilumo projektas neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje. Vykdomo projekto tikslai yra šie:

1. Vykdant darbo stebėjimo vizitus ir dalyvaujant mokymuose, perimti ES šalių bibliotekų neformalaus suaugusiųjų skaitmeninio švietimo organizavimo bei skaitmeninės įtraukties didinimo patirtį.
2. Remiantis įgyta patirtimi parengti neformaliojo suaugusiųjų skaitmeninio švietimo veiklų organizavimo gaires Pasvalio rajono bibliotekų tinklui.

Projekto metu bus vykdomi du darbo stebėjimo vizitai Belgijos ir Slovėnijos bibliotekose, bei dalyvaujama mokymuose Belgijoje. Po jų, remiantis įgyta patirtimi, bus rengiamos neformaliojo suaugusiųjų skaitmeninio švietimo veiklų organizavimo gairės skirtos Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos rajono bibliotekų tinklui. Projekto veiklos truks penkiolika mėnesių, nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Projektui suteikta ES dotacijos suma: 48 000 EUR.

Projektas „Patirtys ir susitikimai - keliai kurios galiu rinktis. SprendIMAM!“ Nr. 2023-1-LT02-ESC30-SOL-000141501

Europos Sąjungos programos „Europos solidarumo korpusas“ finansuojamo projekto tikslas – įtraukti jaunuolius į visuomeninę veiklą, skatinti solidarumą, bendrų Pasvalio jaunimo karjeros problemų identifikavimą, prisidėti prie jų sprendimo ir taip surengti jiems aktualių renginių ir diskusijų ciklą, pagelbėsiantį ieškant savęs karjeros atžvilgiu.

Šis projektas yra bandymas bendrai spręsti svarbiausią ateities klausimą pabaigus vidurinio ar aukštojo mokslo įstaigą, o kas toliau? Veiklose pažinsime save ir kitus, sujungsime idėjas, dirbsime kartu ir taip pamažu eisime link bendro tikslo – pasitikėjimo savo jėgomis ir savo ateities sprendimais.

Projektą įgyvendins penkių iniciatyvių jaunuolių komanda, kuriai pagelbės ugdantysis projekto vadovas, Pasvalio atviro jaunimo centro vyriausioji specialistė Gintarė Gikienė.

Projekto tikslinė grupė jaunuoliai nuo 14 iki 30 metų.

Dotacijos suma – 6 690,00 EUR.

Projektas įgyvendinamas truks 10 mėn., nuo 2023-09-11 iki 2024-07-10.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-27