Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) korupcijos  prevencijos 2024–2025 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. Korupcijos prevencija siekiama didinti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vykdomų funkcijų kokybę, darbuotojų sąžiningumą ir jų atliekamų pareigų bei įgaliojimų skaidrumą, visuomenės ir darbuotojų pasitikėjimą biblioteka.

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

Už korupcijos prevenciją Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje atsakingas asmuo – Dainius Vareika, tel. +370 659 06061, el. p.

Pranešk apie korupciją

Apie Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje pastebėtas galimas korupcijos apraiškas, vykdomas ar įvykdytas nusikalstamas veikas, administracinius ar tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, kitas pastebėtas grėsmes viešajam interesui piliečiai gali pranešti:

    Bibliotekai el. paštu
    Specialiųjų tyrimų tarnybai:

    Užpildant formą STT svetainėje
    Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33
    Elektroniniu paštu

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236  straipsnyje.