Pasvalio rajono bibliotekų veiklos ir tinklo optimizavimo programa

  • Pradžia
  • Apie mus
  • Pasvalio rajono bibliotekų veiklos ir tinklo optimizavimo programa
Pasvalio rajono bibliotekų veiklos ir tinklo optimizavimo programa 2023 – 2026 metams

Pagrindinis programos tikslas – įvertinti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir padalinių – kaimo bibliotekų infrastruktūros ir veiklų būklę, privalumus, trūkumus bei  perspektyvas. Programa siekiama numatyti kryptis, uždavinius ir priemones bibliotekų veiklai iki 2026 metų.

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2016 m. balandžio 29 d. kultūros ministro įsakymu patvirtintomis Bibliotekų plėtros strateginėmis kryptimis 2016−2022 metams, Pasvalio rajono savivaldybės strateginiais dokumentais, Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos strateginiu planu 2021–2025 metams, išanalizavus šiuo metu vykdomus tarptautinius, nacionalinius, lokalius projektus ir esamą bibliotekų padėtį. Programoje numatytais veiklos prioritetais, priemonėmis siekiama racionaliai naudoti lėšas, kurti vartotojų poreikius atitinkančias kokybiškas veiklas, gerinti jų pasiekiamumą ir prieinamumą.

Pasvalio rajono bibliotekų veiklos ir tinklo optimizavimo programa 2023 – 2026 metams (pdf dokumentas, 1137 KB)