Jurgėnų kaimo biblioteka

Jurgėnų kaimo biblioteka

Aukštagojaus g. 8, Kalno k., Pasvalio r., LT-39239
El.. paštas:
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Jurg%C4%97n%C5%B3-kaimo-biblioteka-104470688308278

Vyresnioji bibliotekininkė: ASTA SALUČKIENĖ

DARBO LAIKAS:
Pirmadienis, penktadienis    09.00–15.30 val.
Antradienis–ketvirtadienis 11.30–18.00
Pietų pertrauka 13.30–14.00 val.
Poilsio dienos: šeštadienis, sekmadienis.

APTARNAUJAMAS MIKRORAJONAS: Kalnas, Jurgėnai, Paįstriečiai, Auriliškiai, Dirvonai, Aukštagojis, Gegabrasta, Ramonynė, Stebeikiai, Talkoniai.

APIE BIBLIOTEKĄ:
    Knygos kelias į jurgėniečių širdis prasidėjo 1949 m., kai Jurgėnų mašinų-traktorių stotyje buvo įkurtas klubas-skaitykla, vadovaujamas Vytauto Aničo. Sekančiais metais klubai-skaityklos duris atvėrė kaimyniniuose Talkonių ir Gegabrastos kaimuose, knygas Jurgėnų pradžios mokykloje platino ir mokytoja Juzefa Kalvėnienė.
    1954 metais rugsėjo 1d. toje pačioje MTS įkurta Jurgėnų biblioteka, metų pabaigoje perkelta į Kašyrino dvaro pastatą, kuris po karo buvo nacionalizuotas ir  atiduotas Jurgėnų kolūkiui. Pirmoji bibliotekos vedėja Adelė Armonaitė-Laurinčikienė dirbo bibliotekoje 26 metus. Išlikusiame 1964 metų bibliotekos metraštyje užfiksuota,  kad bibliotekos fondą sudarė 6698 spaudiniai, bibliotekoje skaitė 617 skaitytojų, veikė kilnojamosios bibliotekėlės Talkoniuose, Gegabrastoje, kolūkio paukščių fermoje.
    Po 1980-ųjų biblioteka perkelta į buvusio vaikų darželio pastatą. Dabar ji įsikūrusi pačiame Kalno kaimo centre, viename pastate kartu su Jurgėnų kaimo bendruomene, medicinos punktu, Pasvalio KC Jurgėnų skyriumi, Pumpėnų gimnazijos Kalno ikimokyklinio ugdymo skyriumi.
    Bibliotekos gyvenimą ir veiklą pakeitė 2008 metais įgyvendintas projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“: bibliotekoje atidarytas viešasis interneto prieigos taškas (VIPT), įvestas nemokamas internetas, įrengtos 3 kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekos lankytojams, yra multifunkcinis įrenginys.
    Nuo 2015 metų bibliotekoje veikia rankdarbių ir knygos mylėtojų būrelis „Kupolė“. Jo nariai renkasi bibliotekoje kiekvieną antradienį, rengia savo darbų parodas, organizuoja bendrus renginius, išvykas, aptaria perskaitytas knygas.  
    Biblioteka sėkmingai bendradarbiauja su Jurgėnų kaimo bendruomene, Pasvalio KC Jurgėnų skyriumi, Pumpėnų gimnazijos Kalno ikimokyklinio ugdymo skyriumi, aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime, kartu organizuoja renginius, vykdo projektinę veiklą. Šiltus ir gražius ryšius biblioteka palaiko su kraštiečiais – profesoriumi Jonu Aniču, dailininku Vladu Vaišvila, Pasvalio krašto literatais, Žemaitijos krašto poete Adele Daukantaite.
Paslaugos

NEMOKAMOS PASLAUGOS:

  • Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje.
  • knygnešystės paslauga (spaudiniai į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms).
  • Atsakymai į skaitytojų užklausas.
  • Informacijos paieška.
  • Naudojimasis kompiuteriu ir internetu.
  • Gyventojų kompiuterinio ir informacinio raštingumo mokymai.
  • Renginių, edukacinių užsiėmimų ir parodų organizavimas.
MOKAMOS PASLAUGOS:
  • Dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-14Galerija