Vartotojų aptarnavimo centras

Kontaktai
Alma Balčiūnienė
Vyriausioji bibliografė
Sigitas Kanišauskas
Vyriausiasis bibliografas
Nijolė Banelienė
Vyresnioji bibliografė
Toma Mikalajūnaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
Vaiva Samulėnienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Lijana Markevičienė
Vyriausioji bibliotekininkė
Rasa Milerienė
Vyriausioji bibliotekininkė
Zina Balzarevičienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Irena Povilionienė
Vyresnioji bibliotekininkė
Vaida Gabrienė
Vyresnioji bibliotekininkė darbui su jaunimu
Vidmantas Skvireckas
Vaizdo ir garso įrašų studijos veiklos organizatorius