Administracija

Administracija

Direktorė Danguolė Abazoriuvienė, tel. +370 451 34 447, mob. tel. +370 659 05 145

Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Dainius Vareika, mob. tel. +370 659 06 061 

Vyriausioji buhalterė Laima Bulakina , mob. tel. +370 659 05 237

Buhalterė Justina Jurėnienė, mob. tel. +370 659 05 237

Finansinės veiklos konsultantė Biruta Baronienė, mob. tel. +370 659 05 237

Personalo administratorė Brigita Jasiūnaitė, tel. +370 451 34 447, mob. tel. +370 659 05 357

Kultūrinės veiklos vyriausioji vadybininkė Edita Jareckaitė, mob. tel. +370 659 04 354