Ūkio skyrius

Ūkio skyrius

Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Dainius Vareika
Mob. tel. +370 659 06061

Vairuotojas Robertas Vasilevičius

Mob. tel. +370 659 06349

Skyriaus etatai: vairuotojas, darbininkas, valytojai, sandėlininkas.

Skyriaus uždaviniai:

1. Užtikrinti patalpų išlaikymą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, rūpintis darbuotojų darbo sauga ir sveikata.

2. Kontroliuoti apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę ir užtikrinti normalią darbuotojų veiklą.

3. Organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti biblioteką ir jos padalinius baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, užtikrinti jų apsaugą ir savalaikį remontą.

4. Organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą bibliotekos patalpose ir teritorijoje.

5. Organizuoti bibliotekoje pravedamų konferencijų, seminarų, renginių ūkinį aptarnavimą.

6. Kelti Skyriaus darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos tarnybinis automobilis Renault Espace, sidabrinės spalvos, valstybinis Nr. CRT 391.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos tarnybinis automobilis Mercedes-Benz Vito, pilkos spalvos, valstybinis Nr. MTO 235