2022 metų įvykiai

Projekto „Te suskamba dainos“ dalyvių popietė
Parodos „Šiaurės šalių vaikų knygų potvynis“ lankymas
Edukacija „Atradimai – tau po kojomis!“ su darželio-lopšelio „Žilvitis“ „Obuoliukų“ grupe ir ją atlydėjusia auklėtoja Aušra Juzefovičiene
Parodos „Šiaurės šalių vaikų knygų potvynis“ lankymas
Akcija „Tėčiai skaito vaikams“
Aktorės Saulės Degutytės ir muzikanto Gedimino Žilio apsilankymas
Pasaka „Kaip žvejys į dangų ėjo“
Seminaras „Pasakojimo metodų taikymas įvairioms lankytojų grupėms: Glazgo pasakojimo centro (Škotija) gerosios praktikos pavyzdžiai"
„Poezijos pavasaris“ – Pasvalio bibliotekoje
Edukaciniai užsiėmimai Saločių kaimo bibliotekoje ir Saločių A. Poškos pagrindinėje mokykloje
Parodos „Šiaurės šalių vaikų knygų potvynis“ lankymas
Edukacija „Paliesk abėcėlę rankomis“ su Pasvalio miesto darželio-lopšelio „Liepaitė“, „Kiškučių“ grupės auklėtiniais