Kas vyko

„Poezijos pavasaris“ – Pasvalio bibliotekoje

2022 05 30

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ (jau 58-asis) atkeliavo ir į Pasvalį! Penktadienio popietę su poetais, atvykusiais net iš kelių šalių, susitikome jaukioje bibliotekos mansardoje.

Muzikinę įžangą akordeonu dovanojo Nedas Stankevičius (mokytoja Elona Rodžienė). Už dalinimąsi poetiniu žodžiu dėkojo meras Gintautas Gegužinskas ir vicemeras Stanislovas Kiudis.

Poetinę popietę vedė poetė, kilusi iš Medinių kaimo, Elvyra Pažemeckaitė, vėliau ir pati perskaičiusi savo eilėraštį pasvaliečių tarme.

Taip pat tarmiškai skaitė bibliotekos bičiulis, daugybės knygų autorius ir premijų laureatas pasvalietis Vladas Braziūnas. Vėl naujai išgirdome jo eiles, skirtas Pasvaliui, jo žemei, bedugnėms ir upėms...

Savąją, dzūkų, šnektą eilėmis vaizdavo Birutė Jonuškaitė-Augustinienė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė. Ji geriausiai žinoma kaip prozininkė, tačiau pripažino kartais „nusidedanti“ ir parašanti eilių. (Na, tos nuodėmės, turime pasakyti, išties nuostabios.)

Ji taip pat kvietė šiais metais įsigyti festivalio almanachą (su garsine plokštele viduje), kadangi, deja, valstybė atšaukusi žadėtą finansavimą. Tad nenustebkite, pirmuosiuose puslapiuose pastebėję išbrauktą sakinį...

Nuskambėjo Natalijos Trokhym eilės gimtąja ukrainiečių kalba ir Birutės bei Vlado vertimai į lietuvių kalbą. Natalija atvyko iš Lvivo, apsistojo Vilniuje, ir, tragiškų įvykių metu, prisijungė prie festivalio. Ji nuoširdžiai dėkojo Lietuvos poetams, ją išgirdusiems, ir vertusiems jos eiles.

Išgirdome latvių poeto Pēterio Dragunio eiles gimtąja kalba ir taip pat Vlado vertimus. Svečias, beje, yra ir grupės „Zāle“ vokalistas bei dainų autorius! Jis netikėtai „prakalbino“ bibliotekos gitarą, atlikdamas karinę latvių liaudies dainą.

Skaitymus tęsė Vidas Morkūnas, poetas, prozininkas ir vertėjas, kilęs iš Naujosios Akmenės. Jis atskleidė, kad vienai jo novelių („Mirtis“) inspiraciją suteikė apsilankymas Joniškėlio dvaro kumetyne... Galbūt Pasvalys įkvėps eiles?

Skaitymuose dalyvavęs petas, redaktorius ir žurnalistas Valdas Daškevičius (kurio raštai versti net į vietnamiečių kalbą!) skaitė ir iš knygos „Visas likęs laikas“, kuri šįmet apdovanota Salomėjos Nėries premija!

Pasvalyje šiandien lankęsis poetas, publicistas ir leidėjas Vytautas Kaziela - net dvylikos poezijos knygų autorius! Su Poezijos pavasariu jis - jau daugiau nei ketvirtis amžiaus. Tiesa, Pasvalyje skaitė pirmąsyk. Ligtol prisibijojo! Žinojo Pasvalį kaip alaus ir Braziūno kraštą - dainų ir tarmės. O pats daugiausia rašo apie meilę. Prieš dvidešimt penkerius metus - didelę, o dabar, kaip pats sakė, tik labai didelę...

Bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė dėkojo svečiams, įteikėme visiems kvapnias pavasarines puokštes bei simboliškas atminimo dovanas ir išlydėjome poetus į Medinius, skaityti Vileišių gimtinėje! Lietuvos rašytojų vadovė B. Jonuškaitė džiugiai nustebo, kad poezija net vidury dienos sutraukė pilną salę klausytojų. Pasvalys - išties poezijos miestas!

Renginio pabaigoje poetai užsuko į rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarį. Čia jiems buvo pristatytas rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelias, įgarsintos M. Katiliškio kūrybos ištraukos, autentiški eksponatai, knygos ir rankraščiai.