Laureatai

Laureatai

Bibliotekos premija teikiama kas treti metai. Sekantis konkursas vyks 2026 metais.

Metų konkurso nuostatai skelbiami bibliotekos e. svetainėje, bibliotekoje, vietos žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose.

Informacija teikiama tel. (8 451) 34 447, e. paštu

2023 metų Bibliotekos premijos laureatai
Rašinių, skirtų Mariaus Katiliškio kūrybai nagrinėti, kategorijoje

Alina Jonaitienė (Joniškio literatų klubas „Audruvė"). Laureatė.

Originaliosios kūrybos (esė ir publicistika) kategorijoje

Vytautas Mykolas Almanis (rašytojas). Laureatas.

Aušra Lukšaitė-Lapinskienė (Joniškio literatų klubas „Audruvė"). Paskatinamoji premija.

Originaliosios kūrybos (proza ir drama) kategorijoje

Giedrė Mičiūnienė (rašytoja). Laureatė.

Jurgita Pelėdaitė (rašytoja). Paskatinamoji premija.

Originaliosios kūrybos (poezija) kategorijoje

Jūratė Sučylaitė (psichiatrė, poetė). Laureatė.

Kristina Jaskūnienė (kultūros projektų vadovė). Paskatinamoji premija.

Pasvalio literatų klubo „Užuovėja" įsteigtomis premijomis už eilėraščius, susijusius su M. Katiliškio gyvenimu ir kūryba, apdovanojami:

Loreta Ripskytė (Joniškio literatų klubas „Audruvė")

Algis Mačiukas (Pasvalio rajono literatų klubas „Užuovėja")

Vlada Čirvinskienė (Pasvalio rajono literatų klubas „Užuovėja")

2020 metų Bibliotekos premijos laureatai

Darbų, susietų su M. Katiliškio kūryba, kategorijoje

Regina Grubinskienė. Laureatė.

Skirmantė Tirilytė. Paskatinamasis prizas.

Originaliosios kūrybos (proza, esė ir drama) kategorijoje

Aušra Lukšaitė-Lapinskienė. Laureatė.

Tomas Dževečka. Paskatinamasis prizas.

Originaliosios kūrybos (poezija) kategorijoje

Kotryna Kraptavičiūtė. Laureatė.

Tomas Taškauskas. Paskatinamasis prizas.

2017 metų Bibliotekos premijos laureatai

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos konkurso „Išskirtiniai jaunieji veidai: Mariaus Katiliškio paliesti“ laimėtojai:

1. Meninė interpretacija

Ona Kvašytė – I vieta;

Agnė Naunikaitė – II vieta;

Roneta Rožėnaitė – III vieta.

2. Tekstinė interpretacija

Agnė Grinevičiūtė – I vieta;

Regina Vasauskaitė  – II vieta;

Gita Vilčiauskienė – III vieta.

3. Proza

Milda Zurbaitė  – I vieta;

Justė Kačerauskaitė  – II vieta;

Faustas Norvaiša – III vieta.

4. Poezija

Kotryna Kraptavičiūtė  – I vieta;

Viktorija Muralytė  – II vieta;

Ligita Ročkienė – III vieta.

2014 metų Bibliotekos premijos laureatai

Darbai, susieti su Mariaus Katiliškio kūryba

I vieta: Joniškio literatų klubas „Audruvė“ (kolektyvinis darbas)

II vieta: Aušra Lukšaitė-Lapinskienė (Joniškio literatų klubas „Audruvė“)

Originalioji kūryba. Proza, esė ir drama

I vieta: Monika Grinevičiūtė (studentė)

II vieta: Alina Jonaitienė (Joniškio literatų klubas „Audruvė“)

III vieta: Tomas Masilionis (studentas)

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Ieva Demenytė (studentė)

II vieta: Bronislava Černiauskienė (Pasvalio literatų klubas „Užuovėja“)

III vieta: Dovilė Vilkevičiūtė (studentė)

Tautosakos darbai

I vieta: Rūta Kaminskaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinė)

2012 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai ir esė Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

I vieta: Agnė Grinevičiūtė.

III vieta: Ernesta Ranonytė.

Originalioji kūryba. Proza ir eseistika

I vieta: Ieva Demanytė.

II vieta: Ernesta Ranonytė.

III vieta: Goda Strautnikaitė.

III vieta: Viktoras Zalatorius.

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Tomas Taškauskas.

II vieta: Greta Staniauskytė (Joniškio rajono Žagarės gimnazijos 8b klasė).

III vieta: Kotryna Čerkauskaitė.

2011 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai ir esė Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

I vieta: Agnė Grinevičiūtė (studentė) – už rašinį „Marius Katiliškis Liūnės Sutemos kūryboje“.

II vieta: Živilė Kurauskaitė (studentė) – už rašinį „Ateina ruduo“.

III vieta: Ligita Ilgutytė (studentė) – už esė „Veiksmas – atoveiksmis“.

Originalioji kūryba. Proza ir eseistika

I vieta: Ernesta Ranonytė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) – už noveles „Keksas ir sniegas“, „Dovana“, „Dalybos“.

II vieta: Gertrūda Stangvilaitė (studentė) – už noveles „Senas stebuklas“ ir „Senelio ąžuolas“.

III vieta: Indrė Ilgutytė (studentė) – už esė rinkinį.

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Tomas Taškauskas (studentas).

II vieta: Asta Skujytė (studentė).

III vieta: Viktorija Jurgelevičiūtė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redakcija specialiu prizu apdovanota studentė Rasa Murauskaitė už muzikos tematiką poezijoje.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialiu prizu apdovanotas studentas Martynas Steponavičius už patriotinį esė „Čia mūsų pradžia“.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos specialiu prizu apdovanotas gimnazistas Tomas Varnauskas už tradicijų ir modernumo derinį poezijoje.

Už literatūrinius bandymus ir dalyvavimą Bibliotekos konkurse apdovanojami studentai Neilita Strelčiūnaitė, Laurynas Rutkauskas, Greta Mejerovičiūtė, gimnazistas Modestas Kačerauskas.

2010 metų Bibliotekos premijos laureatai

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Tomas Taškauskas (studentas).

II vieta: Viktorija Jurgelevičiūtė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

III vieta: Ieva Kripaitytė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza ir dramaturgija

I vieta: Kristina Varžinskaitė (studentė).

II vieta: Neringa Krikščiūnaitė (studentė).

III vieta: Ernesta Ranonytė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

Rašiniai ir esė Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

I vieta: Akvilina Morkūnaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

II vieta: Goda Kondrotaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

III vieta: Ineta Leimontaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

Esė ir tautosaka

I vieta: Agnė Vaičeliūnaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

II vieta: Gretė Volungevičiūtė ir Laura Volungevičiūtė (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija).

III vieta: Raminta Stankevičiūtė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ redakcijos specialiais prizais apdovanoti studentai Linas Jonušauskas ir Neringa Krikščiūnaitė bei Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinės Gertrūda Stangvilaitė ir Ernesta Ranonytė.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialiu prizu apdovanota Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinė Simona Plėtaitė.

Pasvalio jaunimo organizacijos sąjungos „Apskritas stalas“ specialiu prizu apdovanota Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinė Katrina Goštautaitė.

VšĮ „Vileišių kolegija“ specialiais prizais apdovanoti studentai Ieva Dranickaitė ir Justinas Jasiūnas.

VšĮ „Vileišių kolegija“ paskatinamaisiais prizais už literatūrinius bandymus apdovanotos studentės Evelina Pazdrazdytė, Erika Navalinskaitė, Birutė Grybaitė.

Žurnalo „Ateitis“ redakcijos specialiais prizais apdovanoti Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokiniai Viktorija Jurgelevičiūtė, Augustinas Niauronis, Gabrielė Čirvinskaitė ir Monika Krivickaitė.

2009 metų Bibliotekos premijos laureatai

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Tomas Taškauskas (studentas).

II vieta: Gertrūda Stangvilaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

III vieta: Greta Gelžinytė (Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza ir dramaturgija

I vieta: Egidijus Pupelis (studentas).

II vieta: Kristina Varžinskaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

III vieta: Rasa Varžinskaitė (studentė).

Rašiniai ir publicistikos darbai

I vieta: Linas Janušauskas (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla).

II vieta: Živilė ir Dovilė Kurauskaitės (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

III vieta: Egidija Mačiulytė ir Audrius Kaminskas (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjos Stasės Šeštakauskaitės piniginiu prizu apdovanota Kristina Varžinskaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) už dramaturgijos žanrų puoselėjimą.

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninės redakcijos piniginiu prizu apdovanota Ernesta Ranonytė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) už jaunimo tematikos plėtojimą prozoje.

UAB „Šviesa“, VšĮ „Vileišių kolegija“ ir rašytojo Mykolo Karčiausko prizais apdovanoti Neringa Krikščiūnaitė, Akvilina Morkūnaitė, Rasa Murauskaitė, Dovilė Augaitė, Monika Nakvosaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), mokinė Monika Rapkevičiūtė, o už kolektyvinį darbą – miniatiūras ir panegirikas – mokytoja Genia Urbaitė ir jos vadovaujami mokiniai Laura Bačkytė, Gintarė Brazytė, Evelina Garlauskaitė, Ingrida Jusytė, Ingrida Katkevičiūtė, Julius Krištopaitis, Jonas Kučneris, Remigijus Laurinkaitis, Viktorija Sirvidytė, Eglė Šimkutė, Irma Valašinaitė, Ieva Žvigaitytė, Zigmas Pakštaitis (Joniškelio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla).

2008 metų Bibliotekos premijos laureatai

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Tomas Taškauskas (studentas).

II vieta: Agnė Vaičeliūnaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Drama ir Proza

I vieta: Justina Katkevičūtė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) už pjeses.

II vieta: Tomas Taškauskas (studentas) už miniatiūras.

III vieta: Egidijus Pupelis (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija) už noveles, Rasa Varžinskaitė (studentė) už miniatiūras.

Piniginiu prizu už esė apdovanota Asta Skujytė (studentė).

VšĮ „Vileišių kolegijo“ įsteigtais prizais apdovanotos Loreta Dragūnaitė (Joniškio r. Skaistgirio vidurinė mokykla), Justina Katkevičiūtė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Dovilė Augaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Laura Jackevičiūtė (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija), Asta Skujytė (studentė).

Leidybos įmonių „Alma littera“ ir „Šviesa“ įsteigtais prizais apdovanotos Monika Rapkevičiūtė (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla), Neringa Šakinytė (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla), Laura Bizimavičiūtė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Neringa Krikščiūnaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Rasa Murauskaitė (Pasvalio Petro Vileišio gimnazija), Vaida Plaipaitė (studentė).
2007 metų Bibliotekos premijos laureatai

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Asta Skujytė (Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinė) už haiku ciklą „Mano metai“.

II vieta: Tomas Taškauskas (studentas).

III vieta: Sandra Kisieliūtė ir Greta Magelinskaitė (studentės).

Originalioji kūryba. Proza

I vieta: Tomas Taškauskas (studentas).

II vieta: Rasa Varžinskaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinė).

III vieta: Darius Indrišionis (Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokinys).

VšĮ Vileišių kolegijos įsteigtu prizu apdovanoti Tomas Taškauskas (studentas) už rašinį „Laiškas mano merginai, trumpa interpretacija“ ir Eglė Motiejūnaitė (studentė) už eilėraščius.

Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ piniginiu prizu apdovanota Greta Magelinskaitė (studentė) už gamtos motyvą poezijoje.

Dailininkų sąjungos prizais apdovanotos Justina Katkevičiūtė (Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinė) už miniatiūras ir Vaida Plaipaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinė) už impresijas „Kai bandai nupiešti gyvenimą“.

„Alma Littera“ ir „Šviesa“ paskatinamaisiais prizais apdovanotos Eglė Špokevičiūtė, Rasa Strumskytė, Neringa Šakinytė (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinės mokyklos mokinės), Eglė Vegytė (studentė), Loreta Dragūnaitė (Joniškio rajono Skaistgirio vidurinės mokyklos mokinė).

2006 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai ir publicistikos darbai

I vieta: Simona Kripaitytė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Regimasis pradas Mariaus Katiliškio peizažuose“ (novelių knyga „Paskendusi vasara“).

II vieta: Ramunė Norkūnaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Kaimo žmogaus portretas Mariaus Katiliškio romane „Užuovėja“. Erika Melytė (Žagarės vidurinė mokykla) už rašinius „Agnės paveikslas Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“, „Palyginimai Mariaus Katiliškio romano „Miškais ateina ruduo“ veikėjų paveiksluose“.

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Tomas Taškauskas (studentas).

II vieta: Deimantė Ousinskytė (studentė).

III vieta: Rasa Tuskėnaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius „Rūkas gyvena slėniuose“.

Originalioji kūryba. Proza

I vieta: Justina Vaitkevičiūtė (studentė) už esė „Successful living“, „Gidas“.

II vieta: Darius Indrišionis (Lėvens pagrindinė mokykla) už novelių ciklą „Po pamokų“.

III vieta: Lina Šivickaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už filosofines impresijas „Mintys apie save ir kitus“.

Leidėjo Danieliaus Mickevičiaus prizu apdovanota Ieva Ilgutytė (studentė) už rašinį „Moksleivių savivokos raiška Joniškėlio miestelio mokykliniuose atminimuose“.

Pasvalio krašto muziejaus prizu apdovanotos Arūnė Ežerskytė ir Rasa Strumskytė (Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už tiriamąjį darbą „Mūsų senelių jaunystės pasilinksminimai“.

„Darbo“ laikraščio prizu apdovanota Skirmantė Rinkūnaitė (studentė) už kaimo problematiką eseistikoje.

Pasvalio rajono švietimo ir sporto skyriaus prizu apdovanota Asta Skujytė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už Mariaus Katiliškio kūrybos nagrinėjimą.

Leidybos įmonių „Alma littera“ ir „Šviesa“ prizais apdovanotos Mantė Valiūnaitė, Zita Variakojytė, Vilma Magelinskaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) bei Karolina Staniulytė ir Judita Vaitkevičiūtė (studentės).

Mariaus Katiliškio bibliotekos prizas Joniškio rajono Skaistgirio vidurinės mokyklos mokiniams ir mokytojai Dijanai Kalnienei už 2005–2006 mokslo metų kūrybinius bandymus.

2005 metų Bibliotekos premijos laureatai

Konkurse dalyvavo Pasvalio rajonų mokyklų moksleiviai ir moksleivė iš Šiaulių rajono Gruzdžių A. Griciaus vidurinės mokyklos. Premijos mecenatas – ekonomistas, visuomenės veikėjas Raimundas Mieželis.

Specialius prizus įsteigė UAB „Alma Littera“/„Šviesa“, kurią renginyje atstovavo bibliotekų programų vadovė Liuda Seniutina, Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka.

Rašiniai ir publicistikos darbai

I vieta: Ieva Ilgutytė (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už rašinį „Žvilgsnis į šešiolikmečio vertybių pasaulį“.

II vieta: Rasa Tuskėnaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Mariaus Katiliškio kalbos meniškumas (novelė „Kaitra“)“.

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Tomas Taškauskas (studentas).

II vieta: Zita Variakojytė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

III vieta: Raminta Vaivadaitė (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza

I vieta: Justina Vaitkevičiūtė (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už esė „Baubas“ ir „Antrinės tikrovės arba nuobodžiaujanti panelė muša laiką“.

II vieta: Ilona Bartkevičiūtė (studentė) už noveles.

III vieta: Sandra Lukšaitė (Šiaulių rajono Gruzdžių A. Griciaus vidurinė mokykla) už novelių ciklą „Prisiminimai“.

UAB „Alma littera“/„Šviesa“ prizai Sandrai Lukšaitei (Šiaulių rajono Gruzdžių A. Griciaus vidurinė mokykla) už artimumą Mariaus Katiliškio kūrybos temoms ir žurnalistinio stiliaus apraiškas kūryboje Ramintai Vaivadaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už šiltą ir nuoširdų žvilgsnį į seno žmogaus paveikslą Mariaus Katiliškio kūryboje.

Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus prizas už Krinčino literatūrinių tradicijų palaikymą Irmantei Mačiulytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Bibliotekos prizai už dėmesį gamtos vaizdams Mariaus Katiliškio kūryboje Laurai Baltrušiūnaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija), Simonai Kripaitytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

2004 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai ir publicistikos darbai

I vieta: Justinai Vaitkevičiūtei (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už esė „Linktelėjimai“.

II vieta: Editai Žurumskytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už esė.

III vieta: Gretai Magelinskaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Prisiminimai visada gyvi“.

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Sandrai Kisieliūtei (studentei).

II vieta: Rasai Tuskėnaitei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

III vieta: Tomui Taškauskui (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza

I vieta: Ilonai Bartkevičiūtei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

II vieta: Simonui Bendžiui (Joniškio Aušros gimnazija) už siaubo apysaką „Miškas“.

III vieta: Monikai Jakubonytei (Pasvalio P. Vileišio gimnazija) už noveles.

Speciali leidyklos „Danielius“ piniginė premija už filosofinį pradą kūryboje Tomui Taškauskui (Pasvalio P. Vileišio gimnazija).

Bibliotekos prizas už originalumą Laurai Pamparaitei (Žagarės vidurinė mokykla) už eilėraščius, Skaistgirio vidurinės mokyklos moksleiviams už darbą „Šeštokų sakmės“.

2003 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai ir kūrybiniai darbai M. Katiliškio kūrybos tematika

I vieta: Daivai Sidaravičiūtei ir Indrei Stirbytei (P. Vileišio gimnazija) už kūrybinį darbą „Pypkės įvaizdis Mariaus Katiliškio prozoje“.

II vieta: Dovilei Vyšniauskaitei (P. Vileišio gimnazija) už kūrybinį darbą „Mariaus Katiliškio retų žodžių žodynas“. Tomai Stapulionytei (P. Vileišio gimnazija) už kūrybinį darbą „Mariaus Katiliškio retų žodžių žodynas“.

III vieta: Dovilei Montrimavičiūtei (P. Vileišio gimnazija) už kūrybinį darbą „Moterys Mariaus Katiliškio romanuose“.

Originalioji kūryba. Poezija

I vieta: Valdui Pukevičiui (P. Vileišio gimnazija).

II vieta: Sandrai Kisieliūtei (P. Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza

I vieta: Pauliui Minkevičiui (P. Vileišio gimnazija) už miniatiūras.

II vieta: Editai Žurumskytei (P. Vileišio gimnazija) už esė.

III vieta: Ilonai Bartkevičiūtei (P. Vileišio gimnazija) už fantastines noveles ir pasakas.

Paskatinamoji premija: Ritai Simonaitytei (P. Vileišio gimnazija) už publicistikos rašinį „Gražios sielos žmogus dabartiniame kaime“.

M. Katiliškio viešosios bibliotekos prizai Vigydijai Avižonytei (P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius, Andriui Mikuniui (Pumpėnų vidurinė mokykla) už rašinį „Marius Katiliškis. „Užuovėjos“ novelė „Lietus“, Arūnei Jakubauskaitei (P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Žemės filosofija Mariaus Katiliškio romano „Užuovėja“ novelėje „Polaidis“, Gretai Magelinskaitei (P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius, Dovilei Juškevičiūtei (P. Vileišio gimnazija) už esė ir pasakas.

2002 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

Premija už vienintelį rašinį: Virginijai Pavlovaitei (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už rašinį „Žiemos ženklai Mariaus Katiliškio novelėje „Sniegas“.

Originalioji kūryba. Poezija

Premija už eilėraščius: Sandrai Kisieliūtei (P. Vileišio gimnazija).

Originalioji kūryba. Proza

I vieta: Julitai Kurauskaitei (P. Vileišio gimnazija) už „Mažąsias noveles“.

II vieta: Viliui Baltrukėnui (P. Vileišio gimnazija) už prozos kūrinius.

III vieta: Pauliui Minkevičiui (P. Vileišio gimnazija) už literatūrines pasakas. Žanetai Pranculevičiūtei (Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla) už miniatiūrų ciklą „Prakalbintieji“.

Paskatinamasis prizas už gamtos temą kūryboje: Živilei Pekarskytei (P. Vileišio gimnazija). Gražvydui Lekštučiui (P. Vileišio gimnazija).

M. Katiliškio viešosios bibliotekos prizai

Jurgai Bartašiūtei (P. Vileišio gimnazija) už prozos kūrinėlį. Ritai Simonaitytei (P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius. Laimai Norvaišaitei (P. Vileišio gimnazija) už eilėraščius.

2001 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai Mariaus Katiliškio kūrybos tematika

I vieta: Kristinai Baršauskaitei (Pasvalio Lėvens vidurinė mokykla) už rašinį „Mariaus Katiliškio pėdsakai Mykolo Karčiausko eilėse“.

II vieta: Loretai Oniūnaitei (studentei) už rašinį „Spalvų reikšmė kuriant vaizdus M. Katiliškio novelėse“.

III vieta: Godai Prapuolenytei (P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Žmogaus pasaulėvokos ir pasaulėjautos kaita Mariaus Katiliškio romano „Užuovėja“ novelėse „Lietus“ ir „Sniegas“.

Originalioji kūryba

Paskatinamoji premija: Astai Skujytei (Pasvalio Lėvens vidurinė mokykla) už prozos kūrinėlius. Vismantui Zubkai (Pasvalio Lėvens vidurinė mokykla) už fantastines noveles.

M. Katiliškio viešosios bibliotekos padėkos raštai ir prizai

Astai Petraitytei (P. Vileišio gimnazija) už rašinį „Vertybinės žmogaus orientacijos kaita Mariaus Katiliškio apsakyme „Kaimiška detalė“.

Manvydui Žardeckui (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Garsai M. Katiliškio romano „Užuovėja“ „Polaidis“.

Kristinai Maračinskaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Metaforos M. Katiliškio romane „Užuovėja“.

1999 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai M. Katiliškio kūrybos tematika

Premija už vienintelį rašinį: Simonai Vaikšnoraitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Erdvės ir laiko kaita Mariaus Katiliškio apsakyme „Užgavėnės“.

Originalioji kūryba

I vieta: Linai Balnytei (studentei) už eilėraščius.

II vieta: Gintarei Jovaišytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už eilėraščius.

III vieta: Neringai Jakštaitei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už eilėraščius.

Paskatinamoji premija: Viliui Baltrukėnui (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už apsakymus. Mindaugui Nakvosui (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už eilėraščius.

1998 metų Bibliotekos premijos laureatai

Rašiniai M. Katiliškio kūrybos tematika

I vieta: Kristinai Šimoliūnaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Meninė detalė M. Katiliškio romano „Užuovėja“ rudens ciklo novelėse“.

II vieta: Kristinai Plėtaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogaus gyvenimas M. Katiliškio romane „Užuovėja“. Alvydai Maciulevičiūtei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Meninė detalė M. Katiliškio romano „Užuovėja" žiemos ciklo novelėse“. Jolantai Mockutei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Kaimas M. Katiliškiui – jo ilgesio vizija“.

Originalioji kūryba

I vieta: Gintarei Gegužinskaitei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už noveles.

II vieta: Jolantai Mockutei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už eilėraščių ciklą „Sielos šauksmas“.

III vieta: Linai Balnytei (Pasvalio P. Vileišio vidurinė mokykla) už eilėraščius.

1996 metų Bibliotekos premijos laureatai

I vieta: Agnei Žagrakalytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Dangus M. Katiliškio Užuovėjoje ir Išėjusiems negrįžti“.

II vieta: Skirmantei Tirilytei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Nuo pavasario iki rudens. Gamtos ir žmogaus išgyvenimų paralelė M. Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“.

III vieta: Vidai Klovaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Sena ir nauja Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“. Mantui Mašalui (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Kartu su pasakotoju“. Raimundai Šleivytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus ir žemė – tai ta pati esmė“.

Paskatinamoji premija: Jolitai Bagdonavičiūtei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Pasaulio darna novelėje „Kaitra“. Kristinai Stonytei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Pasaulio darna novelėje „Kaitra“.

Individualios įmonės „Samana“ prizai ir M. Katiliškio viešosios bibliotekos prizai

Remigijui Melnikavičiui (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Pasaulio darna novelėje „Kaitra“. Živilei Maruškaitei (Pasvalio 2-oji vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus narve“.

1995 metų Bibliotekos premijos laureatai

I vieta neskirta.

II vieta: Daivai Pranauskaitei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus ir žemė – ta pati esmė“. Ritai Zdanevičiūtei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus ir žemė – ta pati esmė“. Rasai Lalaitei (studentei) už rašinį „Mariaus Katiliškio novelės „Polaidis“ teksto analizė“.

III vieta: Kristinai Rutkutei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Žmogus ir žemė – ta pati esmė“. Vaidai Baltrušiūnaitei (studentei) už rašinį Žmogus Mariaus Katiliškio novelėse“. Salvinijai Gelažytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Gamta ir žemiška būtis M. Katiliškio kūryboje“. Jurgitai Avižonytei (P. Vileišio vidurinė mokykla) už rašinį „Buitis ir būtis M. Katiliškio kūryboje“.

Individualios įmonės „Samana“ prizas (originalioji kūryba)

Linai Niauronytei (Pušaloto vidurinė mokykla).