2020 m. Dvidešimt ketvirtieji Mariaus Katiliškio skaitymai

2020 m. Dvidešimt ketvirtieji Mariaus Katiliškio skaitymai

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka rugsėjo 18 d. surengė kasmetinius Mariaus Katiliškio skaitymus, skirtus rašytojo gimtadieniui paminėti. Skaitymai taip pat skelbė Pasvalio miesto šventės pradžią ir kvietė pasvaliečius bei miesto svečius praleisti popietę klausantis literatūrinių skaitymų bei muzikos. Renginys vyko  Svalios pakrantėje prie gatvės muzikanto Antanėlio skulptūros.

2020 metų Mariaus Katiliškio skaitymai buvo ypatingi tuo, kad juose apdovanoti Bibliotekos premijos konkurso laureatai ir skambėjo jų skaitomi konkursiniai kūriniai. Bibliotekos premija įsteigta 1995 m. siekiant įamžinti rašytojo Mariaus Katiliškio atminimą, kuris per II pasaulinio karo metus vedėjavo ir kūrė tuometinėje Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekoje. Bibliotekos premijos konkursas skelbiamas kas treji metai. Premija skiriama už rašto darbus, skirtus Mariaus Katiliškio kūrybai nagrinėti, atspindinčius Lietuvos kaimo dvasią, jo gamtą, darbo prasmingumą, už originaliąją kūrybą (prozą, esė, dramą, poeziją), tautosakos darbus ir kitus kūrinius.

Konkursas truko visus metus, jame galėjo dalyvauti rašantys žmonės iš visos Lietuvos. Šiemet konkursui atsiųsti 24 darbai: 11 poezijos, 10 prozos, esė ir dramos kūrinių, 3 darbai, nagrinėjantys Mariaus Katiliškio kūrybą. Darbus šventėje apžvelgė vertinimo komisijos pirmininkė žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ redaktorė Agnė Grinevičiūtė. Ji pastebėjo, kad konkursui nepateikta tautosakos darbų, bet pasidžiaugė įvairiu dalyvių amžiumi ir plačia geografija, kuri apėmė Pasvalį, Vilnių, Joniškį, Rokiškį, Panevėžį, Biržus. Bibliotekos premija skirta trims laureatams, dar trys dalyviai apdovanoti paskatinamaisiais prizais.

Mariaus Katiliškio skaitymus su literatūriniais intarpais vedė šių metų Bibliotekos premijos konkurso laureatė Vilniaus universiteto studentė Kotryna Kraptavičiūtė, laimėjusi premiją originaliosios kūrybos (poezijos) kategorijoje. Skaitymuose ji skaitė ne tik Marių Katiliškį, bet ir konkursui rašytų savo eilių. Ištraukas iš rašinio „Kokias gėles mėgo Marius Katiliškis?“ skaitė Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Grubinskienė, tapusi konkurso laureate kategorijoje „Darbai, susieti su Mariaus Katiliškio kūryba“. Mokytoja ne vienerius metus yra buvusi šio konkurso vertinimo komisijos nare, o šiemet nusprendė pati sudalyvauti. Joniškietė Aušra Lukšaitė–Lapinskienė skaitė savo noveles apie žmogaus pajautas šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje. Ji konkurse laimėjo premiją už originaliąją kūrybą, parašytą prozos, esė ir dramos žanruose.

Paskatinamuosius prizus pelnė konkursoo dalyviai: nuo Pasvalio kilęs ir Vilniuje gyvenantis poetas, vertėjas Tomas Taškauskas, pasvalietė kultūros darbuotoja poezijos rinktinių autorė Skirmantė Tirilytė, bei jauniausias konkurso dalyvis Pasvalio Petro Vileišio 3 klasės gimnazijos mokinys Tomas Dževečka, atsiuntęs konkursui novelių. Mariui Katiliškiui skirtus skaitymus dainuojamosios poezijos kūriniais apjungė pasvalietis muzikos ir dainų atlikėjas Faustas Petriškis.

Per Mariaus Katiliškio skaitymus apdovanoti geriausi pastarųjų metų skaitytojai ir lankytojai, aktyviai dalyvavę bibliotekų kultūrinėje veikloje ir prisidėję prie bibliotekos rėmimo. Metų skaitytojus renka rajono bibliotekininkai. Tradiciškai Metų skaitytojai pasveikinami balandį, per Nacionalinę bibliotekų savaitę, jiems skirtame Padėkos renginyje. Tačiau šiemet apdovanojimų laiką pakeisti privertė karantinas. Geriausius skaitytojus bibliotekininkai apdovanojo per Mariaus Katiliškio skaitymus. Čia jiems prizus  – pasvalietės dailininkės Leonoros Stravinskienės sukurtus Knygos angelus –  įteikė renginyje dalyvavęs Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas ir bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė. Metų skaitytojų rinkimus rengusios Pasvalio rajono bibliotekininkės tiki, kad nesensta 19 a. viduryje amerikiečių rašytojo V.M. Tekerėjaus pasakyti žodžiai: „Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.“ Knygos, jų skaitymas ir bibliotekos visais laikais vienija ir buria bendruomenių šviesuolius. Tai verta švęsti, už tai verta dėkoti.
Galerija