2019 m. Dvidešimt tretieji Mariaus Katiliškio skaitymai

2019 m. Dvidešimt tretieji Mariaus Katiliškio skaitymai

Rugsėjo 20 d., penktadienį, per Pasvalio miesto šventę, vyko Mariaus Katiliškio skaitymai.

Šių metų skaitymus lydėjo prasmingi jubiliejai: 105-ieji rašytojo Mariaus Katiliškio gimimo metai, 25-ieji, kai Pasvalio bibliotekai suteiktas garbingas Mariaus Katiliškio vardas, 20 metų skaičiuoja ir mūsų bibliotekos Rankraštynas, turtingas kraštiečių dovanotų dokumentų, tarp kurių – nemažą dalį užima Mariaus Katiliškio antrosios žmonos Zinos Nagytės-Katiliškienės (žinomos kaip poetė Liūnė Sutema) dovanotas dokumentų archyvas, susijęs su rašytojo gyvenimu ir kūryba. 10 metų skaičiuoja elektroninė Pasvalio krašto kultūros paveldo biblioteka „Pasvalia“, kurioje kaupiamas kilnojamasis ir nekilnojamasis mūsų krašto kultūros paveldas. „Pasvalioje“ galima rasti skaitmeninių Mariaus Katiliškio dokumentų ir fotografijų.

23-iuosius rašytojo Mariaus Katiliškio skaitymus įžanginiu žodžiu pradėjo bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė. Šiemet Mariaus Katiliškio skaitymai buvo netradiciniai, įprasminti žodžio ir muzikos valanda „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. Šią žodžio ir muzikos valandą pasvaliečiams padovanojo: aktorė, diktorė Dalia Stonytė, kuri skaitė poeto kunigo Ričardo Mikutavičiaus poeziją, garsių kompozitorių Georgo Philippo Telemanno, Claude Debussy, Juozo Pakalnio, Jeronimo Kačinsko ir Mindaugo Urbaičio muzikos kūrinius atliko profesorius Valentinas Gelgotas, fleita, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pianistų konkurso laureatė Živilė Karkauskaitė, fortepijonas. Renginyje taip pat dalyvavo kompozitorius, profesorius Mindaugas Urbaitis.

Mariaus Katiliškio skaitymus – Žodžio ir muzikos valandą „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ rėmė Lietuvos kultūros taryba. Dėkojame Kultūros tarybai, suteikusiai finansinę paramą Pasvalio bibliotekos parengtam projektui – renginių ciklui „Dienos ir naktys 2019: Lietuva ir pasaulis“.

Informacinį pranešimą parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė, nuotraukos informacinių technologijų sistemų administratoriaus Vidmanto Skvirecko ir vyr. bibliografės Almos Balčiūnienės
Galerija