Pereiti prie turinio Į pradžią / Bibliotekos premija

Bibliotekos premija

Siekdama įamžinti buvusio Pasvalio viešosios valstybinės bibliotekos vedėjo (1941–1944), žymaus rašytojo Mariaus Katiliškio atminimą, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka 1995 m. įsteigė Bibliotekos premiją. Premijai gauti kas treji metai biblioteka skelbia Panevėžio ir Šiaulių regionų mokinių ir studentų rašinių Mariaus Katiliškio kūrybos tematika (nuo 1998 m. – ir originaliosios kūrybos) konkursą.

2014 m. jau septynioliktą kartą Premijai gauti Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos administracija skelbia konkursą Panevėžio bei Šiaulių regionų ne tik vyresniųjų klasių moksleiviams, studentams, bet ir literatams, kilusiems iš šių kraštų.

Premijos fondą sudaro bibliotekos rėmėjų lėšos.

Premijos laureatus renka ir premijų dydžius nustato bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytoja, literatų klubo „Užuovėja“ pirmininkė Regina Grubinskienė, literatė, klubo „Užuovėja“ narė Margarita Lužytė, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokytoja Laima Vaitkevičienė, žurnalistė, žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ redaktorė Agnė Grinevičiūtė, poetė, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kultūros renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė, Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro vedėja Vitalija Kazilionytė.

Premijuojami geriausi rašiniai, skirti Mariaus Katiliškio kūrybai nagrinėti, išreiškiantys Lietuvos kaimo dvasią, jo gamtą, darbo prasmingumą ir originalūs (prozos, poezijos) kūriniai, tautosakos darbai bei kūrybinės interpretacijos pagal Mariaus Katiliškio ištarmes (žr. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 2017 m. premijos Mariui Katiliškiui atminti skyrimo nuostatus).

Vertinant moksleivių, studentų, literatų darbus atsižvelgdama į jų autentiškumą, kūrybiškumą, kalbos ir rašto kultūrą. Ypač svarbus aspektas – originalių temų suradimas.

Pretendentus Premijai gali siūlyti mokyklos, bibliotekos, nevyriausybinės organizacijos, kitos įstaigos, pavieniai asmenys, taip pat kūrinių autoriai patys save.

Konkurso rezultatai sumuojami ir jo nugalėtojai premijuojami rugsėjo arba gruodžio mėnesiais (Mariaus Katiliškio gimimo ar mirties mėnesiais) per Mariaus Katiliškio skaitymus.

Konkurso dalyvių darbai saugomi Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje. Laureatai savo kūrybą skaito premijų įteikimo metu, ji spausdinama krašto istorijos ir kultūros leidinyje „Šiaurietiški atsivėrimai“, rajono laikraštyje „Darbas“.

Nuo 1995 m. organizuojami konkursai skatina mokinių ir studentų kūrybiškumą, patvirtina Mariaus Katiliškio grįžimą į jaunuomenės gyvenimą.

Dėkodama už gražų kūrybos derlių visiems dalyviams, mokytojams, rėmėjams, vertinimo komisijos nariams, biblioteka ir toliau kviečia tęsti šią Mariaus Katiliškio atminimo įamžinimo tradiciją kūrybingumo, originalumo, modernumo, tobulumo ir geografinių platumų kryptimis.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 2014 m. premijos Mariui Katiliškiui atminti skyrimo nuostatai (pdf, 117 KB)