Naujiena

Sveikinimas Vasario 16-osios proga

2023 02 15

Gerbiami skaitytojai,

Nuoširdžiai sveikiname svarbiausios lietuvių tautos šventės – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – proga.

Meilė ir pagarba gimtajam kraštui, savo tėvynei – mus vienijanti istorija, kultūrinis paveldas. Puoselėkime savo gimtąją kalbą, raštą, knygas, tradicijas, globokime savo šalį kasdien – vykdydami gražius darbus, saugodami vertybes kurkime laisvą ir teisingą Lietuvą.

Gražios Jums Valstybės atkūrimo dienos šventės!

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojai