Naujiena

Sveikiname profesorių Algį Mickūną tapus Pasvalio krašto Garbės piliečiu!

2024 06 27

Sveikiname profesorių Algį Mickūną tapus Pasvalio krašto Garbės piliečiu!  Jūsų iniciatyva įkurtas bibliotekos filosofijos centras yra didžiulis indėlis į mūsų krašto kultūrinį gyvenimą. Jūsų tarptautiniu mastu pripažinta mokslinė veikla, rūpestis gimtine ir jaunosios kartos ugdymas įkvepia visus. Linkime stiprios sveikatos ir toliau garsinti Pasvalio kraštą pasaulyje!

Nuotraukos Pauliaus Ramanausko ir Algimanto Stalilionio