Naujiena

Spaudinių paroda „Šiaurietiškiems atsivėrimams 25-eri“

2024 01 11

Kviečiame susipažinti su bibliotekos Interneto skaitykloje parengta spaudinių paroda „Šiaurietiškiems atsivėrimams – 25-eri“.
Laisvės žiedais „pražydusi“ paroda pradedama eksponuoti nuo Sausio 13-osios (dienos, kai buvo šaudoma tiesiai į širdį – į laisvą žodį, lietuvišką kalbą). Norime ja jau 33-ąjį kartą prisiminti beginklius žmones, stojusius į lemtingą kovą, ir įvykius, dėl kurių esame laisvi.
Parodoje rasite straipsnių apie Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalą, skaitytojų atsiliepimų, su žurnalu susijusių renginių aprašymų. Susipažinsite su šviežiausiu numeriu (2023, Nr. 2), kurio viršelį puošia kraštietė aktorė Olita Dautartaitė, žinoma, pasklaidysite ir ankstesniuosius numerius.

„Šiaurietiškų atsivėrimų“ krašto ir istorijos laikraštis pasirodė 1999 m. vasario 28 d. Jo sumanytoja ir pirmoji redaktorė – šviesaus atminimo bibliotekininkė, istorikė, kraštotyrininkė Vitalija Kazilionytė (1963–2016). Pirmajame Pasvalio krašto istorijos ir kultūros laikraštyje (1999 m. Nr. 1), leidėjo žodyje, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos darbuotojų vardu V. Kazilionytė teigia, „Esame gimę po šiaurės žvaigžde, lėmusia mums šiaurietiškai uždarą būdą – sunkiai veriam pasaulio akims savosios sielos ir savojo krašto duris. [...] Karts nuo karto šiame krašte atsiveria žemės akivarai, smegduobėmis įvardinti, dar dažniau čia atsiveria žmogaus dvasios, istorijos dvasios blykstelėjimai, nuskaidrinantys ir visos Lietuvos dangų. Atsiveria ir lieka pamirštai, skaudžiai, maldaujančiai tyliai. [...] paklusdami įsakmiam laiko balsui – nuolat atverti senųjų amžių ir netolimos praeities prisiminimus, idant jie rastų gyvą atbalsį mūsų sielose, ryžtamės įteikti pirmąjį mėnraščio numerį. Ryžtamės stokodami sugebėjimų, išminties, supratimo, tik žinodami, kad privalome išsaugoti savo dvasios namus. O išsaugojimas juk yra kūryba, kuri niekada negali būti lengva [...]. „Šiaurietiškais atsivėrimais“ – susigrąžiname tą dvasios turtą, kuris likimo sprendimu teisėtai buvo užrašytas Pasvalio žemei – mūsų šiaurės žemei.“

Tapęs solidžiu žurnalu, leidinys jau 25-erius metus randa vietos kiekvieno mūsų širdyje.

Kviečiame skaityti „Šiaurietiškus atsivėrimus“ ir aplankyti parodą!