Naujiena

Spaudinių paroda „Autografai rašytojui Jonui Mikelinskui (1922–2015)“ Jono Mikelinsko bibliotekoje

2023 04 20

Balandžio 23-osios – Pasaulinės knygos ir autorių teisių dienos – ir Nacionalinės bibliotekų savaitės proga Rašytojų erdvėje įsikūrusioje Jono Mikelinsko bibliotekoje (4 aukšte) pradedama eksponuoti spaudinių paroda „Autografai rašytojui Jonui Mikelinskui (1922–2015)“.

Genovaitės Raguotienės knygoje „Žodžiai apie knygą“ (Vilnius: Vyturys, p. 25–28) autografo sąvoka apibrėžiama (gr. autos – pats + grapho – rašau) kaip tekstas, rašytas paties autoriaus ranka. Rašytojo, vertėjo, dailininko, leidėjo, kito autoriaus įrašas arba parašas knygoje.

Paroda iliustruojamas ypatingas ryšys, siejęs iš Žadeikėlių kaimo kilusį, rašytoją, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, Pasvalio krašto garbės pilietį Joną Mikelinską su jam autografus knygose įrašiusiais asmenimis. Autografais išreiškiamas draugystės, artumo, pagarbos, pasitikėjimo, dėkingumo ir kiti jausmai, požiūris į dovanojamos knygos gavėją, prisiminimai, siejantys su asmeniu. Kreipiniai „Mielas bičiuli“, „Gerbiamam Rašytojui“, „Dideliam meistrui Jonui Mikelinskui“, „Mielam Jonui Mikelinskui“, „Bičiuliui Jonui Mikelinskui“ apibūdina ir rašiusįjį, ir asmenį, kuriam skirtas įrašas – rašytoją Joną Mikelinską. Vieno žmogaus autografas gali būti formalus, iš kito – plūste plūsta šiluma, – taip atsiskleidžia rašiusiųjų charakterio ypatybės, tarpusavio ryšys. Galime matyti, kokia yra autoriaus rašysena, bendravimo maniera, socialinis statusas ir t.t.

 Pasvalio krašto rašytojui dovanotose knygose ranka įrašyti draugų, kolegų rašytojų, gerbėjų, literatūrologų, kritikų autografai atspindi ir parodo labai daug. Mintį iliustruotų kraštietės knygotyrininkės Almos Braziūnienės žodžiai, kad autografai knygoje – „kaip pripėduota apsnigta miško laukymė prityrusiam medžiotojui: tik mokėk skaityti, ir daug sužinosi“.

Autografai knygose atlieka ir prisiminimų atgaivinimo rolę – primena susitikimus, įvairius renginius, progas.

Poeto, dainų tekstų autoriaus, vertėjo Vytauto Bložės įrašas knygoje: „Gerb. Jonui – bičiuliui, talentui, humanistui – / Iš visos širdies – / Vytautas / Vilnius, 1974.XI.14“; poeto, rašytojo, vertėjo Roberto Keturakio autografas: „Šviesaus ir valingo talento / Rašytojui, / Mielam mano Bičiuliui / Jonui Mikelinskui / Yra tiesa, kuri mus sunaikina, / Ir yra Tiesa, kuri prikelia mirusiuosius – Robertas“.

Poetės, prozininkės, eseistės Marijos Macijauskienės įrašas knygoje: „Jau daugiau kaip pusę šimtmečio pažįstamam ir taip pat visus žodyno turtus paveldėjusiam iš Šiaurės Lietuvos pasaulio / rašytojui Jonui Mikelinskui / Jo gražaus Jubiliejaus proga / Pagarbiai Marija Macijauskienė / 2002.05.15.“

Lietuvos literatūros kritikas, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras Algimantas Bučys įrašė: „Jonui Mikelinskui, semdamasis iš Paties ryžto ir tvirtybės diskusijose už Tiesą, linkėdamas / kuo geriausios / kūrybinės sėkmės – / pagarbiai / Algimantas Bučys / 2010 01 01 / Vilnius“.

Pasak Daivos Narbutienės, „užrašas autoriaus dovanotoje knygoje (brošiūroje, žemėlapyje ar atviruke) – svarbus rašytinis paminklas, atliekantis pažintinę, komunikacinę funkcijas)“ (KNYGOTYRA, 2004, 42).

Kviečiame aplankyti parodą.

Bibliotekos „Facebook“ paskyroje nuo šių metų balandžio 21 d. bus paskelbtas parodą pristatantis filmukas.

Vyr. bibliografė Alma Balčiūnienė