Naujiena

„Pasvalia“ pildoma išeivių suskaitmenintais dokumentais

2022 05 31

Dalijamės su Jumis geromis žiniomis! Šiuo metu į Pasvalio krašto kultūros paveldo e. biblioteką „PASVALIA“ (http://www.pasvalia.lt/) jau yra įkelta beveik 700 skaitmeninių vaizdų iš išeivio rašytojo, savaitraščio „Tėviškės Žiburiai“ redaktoriaus Česlovo Senkevičiaus dokumentų archyvo. Galima susipažinti su dokumentų vaizdais, juos peržiūrėti ir analizuoti. Adresas internete: http://www.pasvalia.lt/dokumentai?q=Senkevi%C4%8Diaus

Nuo 2001-ųjų metų iki pat Č. Senkevičiaus mirties, 2017-ųjų, į biblioteką keliavo Jo gyvenimo ir kūrybos liudijimai. Vyko intensyvus susirašinėjimas laiškais.

Č. Senkevičius apie e. biblioteką „Pasvalia“ rašė: „Dėkoju už knygutę nuo „Pasvalios“ ir įrašą joje apie mane. Nesijaučiu esąs vertas tokio „išsiplėtimo“ iki erdvės, kuri dabar visų visiems. Bet jeigu taip norėta – ačiū, šiaurietiškai, bet šiltai.“

Kviečiame taip pat pasiskaityti apie Č. Senkevičiaus kūrybinę veiklą Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“ (2015, Nr. 1 (38), p. 77–82). Adresas internete: http://siaurietiskiatsiverimai.psvb.lt/images/stories/zurnalas/2015/siaurietiski_2015_01.pdf

Sekite naujienas, nes dokumentų, nuotraukų, kūrybos liudijimų bus daugiau!     

Parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė