Naujiena

Naudoto autobuso „Volvo B10B“ aukcionas

2023 03 06

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka skelbia pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto viešąjį aukcioną. Bus paduodamas naudotas autobusas „Volvo B10B“. Parduodamos prekės pradinė pardavimo kaina nurodyta pateiktoje lentelėje. Tretieji asmenys neturi jokių teisių į parduodamą turtą.

Aukcionas vyks 2023 m. kovo 22 d. 9 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Mokymų klasėje, adresu: Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 7, II aukštas. Neįvykus šiam aukcionui kitas aukcionas vyks 2023 m. kovo 27 d. 9 val. tuo pačiu adresu. Aukciono dalyvių registracija vyks aukciono dieną nuo 8.30 val. iki 8.55 val. Dalyvis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą. Dalyvavimas aukcione nemokamas. Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du dalyviai. Minimalus kainos didinimo intervalas 1 proc. pradinės pardavimo kainos.

Turto apžiūra vyks 2023 m. kovo 15-16 d. nuo 9 iki 12 val. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ teritorijoje, Stoties g. 24h, Pasvalys.

Atsakingas asmuo – Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Dainius Vareika, tel.: +370 659 06061.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma iš karto grynaisiais pinigais aukciono vietoje arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos pavedimu į Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos (įmonės kodas 190626161) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 56 4010 0426 0004 0045, esančią Luminor Bank, AB, banko kodas 40100. Kitu atveju turtas laikomas neparduotu, o aukciono laimėtojas netenka teisės dalyvauti kitame aukcione

Už įsigytas prekes, kurių pradinė pardavimo kaina didesnė kaip 100 Eur, 10 proc. šios kainos aukciono laimėtojas sumoka iš karto aukciono vietoje. Nesumokėjus avansinio mokesčio, prekė tame pačiame aukcione parduodama iš naujo, o nesąžiningas pirkėjas, nesumokėjęs avansinio mokesčio, praranda teisę toliau dalyvauti aukcione. Aukciono laimėtojui laiku nesumokėjus likusios sumos, avansinis mokėjimas negrąžinamas, prekė parduodama kitame aukcione.

Nupirktą turtą laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos. Neatsiėmus nupirktų prekių per nurodytą terminą, jos utilizuojamos ir pinigai negrąžinami. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Inventorinis Nr.

Pagaminimo metai

Pradinė vieneto pardavimo kaina, €

Turto apžiūrėjimo vieta

1.

Naudotas autobusas „Volvo B10B“ (indentifikavimo Nr. YV3R13F16SA001979, valstybinis Nr. FFE849)

120600014

1995

700,00

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ teritorija, adresu Stoties g. 24H, Pasvalys, tel. +370 659 06061