Naujiena

Lauko fotografijų paroda „Fotografo Vido Dulkės žvilgsnis į Pasvalio kraštą“

2022 07 08

Kviečiame apžiūrėti prie Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos pastato veikiančią lauko fotografijų parodą „Fotografo Vido Dulkės žvilgsnis į Pasvalio kraštą“.

Vidas Dulkė gimė 1959 m. Pasvalyje, mirė 2017 m. 1985 m. baigė Vilniaus technologijos technikumą (dabartinę Vilniaus statybos ir dizaino kolegiją). Dirbo UAB „Pasvalio laikraštis“ leidžiamo Pasvalio rajono laikraščio „Darbas“ korespondentu ir fotografu. Nuo 1993 m. dirbo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos fotografu.

Nuo 1983 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Prancūzijoje, Skandinavijos šalyse), surengė keletą personalinių parodų. Nuo 1992 m. buvo Pasvalio menininkų klubo „Rats“, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos kūrėjų asociacijos, Lietuvos–Prancūzijos asociacijos narys.