Naujiena

Karininko Juliaus Šidagio fotografijų archyvas jau e. bibliotekoje „Pasvalia“

2023 03 03

Pasvalio krašto kultūros paveldo elektroninė biblioteka „PASVALIA“ http://www.pasvalia.lt/ pasipildė kariškio, politinio kalinio, ekonomisto-buhalterio, visuomenininko, memuaristo Juliaus Šidagio (1915–2009) fotografijomis. Tai yra daugiau nei 60 vaizdų!
Fotografijų archyvą rasite šiuo internetiniu adresu http://www.pasvalia.lt/dokumentai?q=Mindaugo%20%C5%A0idagio
Jas galima kopijuoti, naudoti savo rengiamuose straipsniuose, tačiau būtina nurodyti autorystę.
 
Skaitmenines fotografijas bibliotekai padovanojo J. Šidagio sūnus Mindaugas Šidagis. Esame nuoširdžiai dėkingi!
Jose užfiksuotos J. Šidagio mokslo metų akimirkos, jo brolis Petras Šidagis su savo klasės draugais, gimtieji namai Girpetriuose, Pazūkų koplyčia, pušalotiečiai kariūnai.

Karininkas Julius Šidagis gimė 1915 m. gruodžio 21 d. Girpetrių k., Pušaloto vslč., Panevėžio aps. 1936 m. baigė Pasvalio Petro Vileišio aukštesniąją komercijos mokyklą. Įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 1939 m. rugsėjo 15 d. 1941 m. birželio 14 d. suimtas ir ištremtas į Norilsko lagerį. Nuteistas 8 metams. 1947 m. birželio 26 d. paleistas iš lagerio kaip atlikęs bausmę, grįžo į Lietuvą. Mirė 2009 m. vasario 13 d. Vilniuje. Palaidotas Pušalote.

Plačiau apie J. Šidagį galima pasiskaityti knygose:
Norilsko golgota: [Lietuvos karininko atsiminimai apie tremtį] / Julius Šidagis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Troškau būti kariu Lietuvos tėvynės / Julius Šidagis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2022.

Parengė vyr. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė