Naujiena

Elektroninė biblioteka „Pasvalia“ pildoma skaitmeniniais dokumentais

2023 02 15

Šiuo metu į Pasvalio krašto kultūros paveldo e. biblioteką „PASVALIA“ http://www.pasvalia.lt/ keliamos kariškio, politinio kalinio, ekonomisto-buhalterio, visuomenininko, memuaristo Juliaus Šidagio (1915–2009) fotografijos. Daugiau nei 30 skaitmeninių fotografijų bibliotekai padovanojo J. Šidagio sūnus Mindaugas Šidagis. Esame nuoširdžiai dėkingi!
Jose užfiksuotos J. Šidagio mokslo metų akimirkos, mokytojai, draugai, gimtosios sodybos vaizdai. Fotografijos apima 1930–1946 m.
Plačiau apie kariškį J. Šidagį galima pasiskaityti knygose:
Norilsko golgota: [Lietuvos karininko atsiminimai apie tremtį] / Julius Šidagis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Troškau būti kariu Lietuvos tėvynės / Julius Šidagis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2022.

Su pirmomis įkeltomis nuotraukomis maloniai kviečiame susipažinti šiuo internetiniu adresu http://www.pasvalia.lt/dokumentai?q=Juliaus%20%C5%A0idagio
Sekite naujienas, nes fotografijų bus daugiau!

Parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė