Kas vyko

Viešnios bibliotekoje

2022 04 11

Balandžio 8 d., penktadienį, į biblioteką dar kartą užsuko šviesaus atminimo kraštiečio filologo, enciklopedininko Antano Račio duktė Dalia Bukelienė ir žmona Laima Račienė. Su jomis kartu atvyko ir kito kraštiečio mokytojo, literato Broniaus Sivicko duktė Jurga Sadauskienė.
Viešnios bibliotekai padovanojo A. Račio knygų ir rankraščių.
Su jomis atvykusi J. Sadauskienė pasidalijo prisiminimais apie savo tėvelį Bronių Sivicką. Pažadėjo bibliotekai padovanoti Jo kauptą archyvą.
*
Po mielų pašnekesių, viešnios vaikščiojo po bibliotekoje, susipažino su naujomis erdvėmis. Susitikimo pabaigoje visos užsuko į rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarį. Čia viešnioms buvo pristatytas rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelias, įgarsintos M. Katiliškio kūrybos ištraukos, autentiški eksponatai, knygos ir rankraščiai.
Dėkojame viešnioms už atvykimą į biblioteką, gyvus pašnekesius ir dovanas bibliotekai!
*
Parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė