Kas vyko

Prisiminimų apie Joną Mikelinską valanda

2022 05 06

Gegužės 6-ąją sukanka šimtas metų, kai Žadeikėliuose gimė rašytojas, eseistas, prozininkas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Pasvalio krašto garbės pilietis Jonas Mikelinskas (1922–2015). Ta proga bibliotekoje surengta prisiminimų valanda „Išlikti savimi ne taip jau paprasta“.
Po Mišių už rašytoją ir jo artimuosius, susirinkome Rašytojų erdvėje – kunigas Dainius Kaunietis pašventino atnaujintą Jono Mikelinsko biblioteką ir Mariaus Katiliškio atminimo kambarį.
Renginį pradėjome muzikine akimirka – kanklėmis grojo Pasvalio muzikos mokyklos auklėtinės (mokytoja Bronė Petrauskienė).
Žvilgtelėjome į Jono Mikelinsko sielos atvaizdą – jo kūrybą. Ištraukas skaitė Pasvalio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos ,,Drãma“ aktoriai (režisierė Asta Simonaitė).
Į Pasvalį atvykę Jono Mikelinsko artimieji dalijosi prisiminimais, pasakaojimais apie rašytoją, brolį, dėdę ir draugą. Dėliojome margą, gražią pasakojimų ir atsiminimų mozaiką...
Bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė prisiminė – kokie gi būdavo J. Mikelinsko „parėjimai“, sugrįžimai į gimtą kraštą? Atmintyje liko ne tik jo knygos, bet ir išskirtiniai asmenybės bruožai – jo duslus balsas, originali šokio maniera... (Kaip rašytojas smagiai šokdavo, grįžęs į Pasvalį!) Pokalbius su juo ir daugybę susitikimų prisiminė ir rajono meras Gintautas Gegužinskas.
J. Mikelinsko dukterėčia Angelė Mikelinskaitė ir sūnėnai Julius Mikelinskas bei Kęstutis Petkevičius atskleidė daugelį nepažintų kraštiečio rašytojo pusių... Jonas buvęs pincipingas, atkaklus, niekam nepataikavo. Bet kartu – ir kupinas atjautos, stengėsi kiekviename žmoguje įžvelgti gera. Tikėjo, kad net paties didžiausio nusikaltėlio širdyje yra gėrio...
Apie brolį mielai pasakojo sesuo Paulė Mikelinskaitė. Jos gyvenimas – taip pat arti knygų, yra mūsų kolegė – bibliografė. Paulė bibliotekai atvežė ir dovanų, priminsiančių Joną Mikelinską. Prisiminėme – kaip Jonas rašydavo klėtelėje Ratkūnuose (čia Mikelinskų šeima persikėlė iš Žadeikėlių). Namai jį įkvėpdavo, tėviškė rašytojui buvo labai svarbi. Savo kūryba jis gynė ir Lietuvą – sovietmečiu nevengė ironijos, rašė opiomis temomis – apie kaltę, atsakomybę, sąžinę, rezistenciją... Nuskambėjo linkėjimas ir mums, Pasvalio bibliotekai, puoselėti bei tęsti Jono Mikelinsko idėjas ir darbus. O pokalbius pratęsėme neformalioje aplinkoje su gausiu J. Mikelinsko artimųjų būriu.
Kvietėme prisiminti rašytojo Joną Mikelinsko figūrą bei jo kūrybą. Šia proga bibliotekos ekrane (IV a.) rodytas fotografo Jono Jakimavičiaus vaizdo įrašas apie Joną Mikelinską, o lauke eksponuota rašytojui skirta paroda.