Kas vyko

Pasvalio knygų klubas Mariaus Katiliškio kelionėje

2022 11 08

Pirmadienio vakarą Rašytojų erdvę tyrinėjo Pasvalio knygų klubas! Antrąjį savo susitikimą knygų mylėtojai pradėjo nuo pasivaikščiojimo Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje ir Jono Mikelinsko bibliotekoje su erdvės gide Toma Mikalajūnaite.
Kartu sekėme Mariaus pėdomis ir stebėjomės – kiek daug šiam vienam žmogui duota! Gruzdžiai, Katiliškės, Pasvalys, Freiburgas, Lemontas... Ir dar daugybė stotelių: gimtinėje, kare, tarp žemynų, tarp romanų, tarp gyvenimų.
Ar žinojote, kad rašytojas nebuvo baigęs jokių aukštesnių mokslų? Talentas giliai pajausti pasaulį ir vaizdžiai užrašyti – iš vidaus. Ir, galbūt, iš aukščiau...
Be to, Marius buvo išties tvirtas ir laikėsi savo principų. Net emigravęs į Ameriką, nesimokė anglų kalbos ir ja niekada nekalbėjo. Net jei dėl to teko dirbti tik pačius juodžiausius darbus. Matyt, svetima žemė jam niekada ir netapo sava...
Pasimėgavome ir Tomos pasakojimais, ir kūryba – Mariaus bei jį interpretavusių kraštiečių, dalyvavusių jo vardo konkurse. Tarp jų – ir viena Knygų klubo narių, Skirmantė!
Ačiū gausiam būriui už smagų apsilankymą ir įdomius klausimus. Kviečiame į Rašytojų erdvę atvykti ir Jus! Tel. nr. pasiteirauti: 8 659 06325.