Kas vyko

Kraštiečio istoriko Petro Juknevičiaus dovana bibliotekai

2022 02 18

Vasario 17 d. bibliotekoje apsilankė kraštietis, iš Grūžių kaimo kilęs istorikas Petras Juknevičius. Kraštietis ilgus metus dirbo Panevėžio rajono krašto kultūros paveldo ir paminklosaugos srityje, yra vienas iš Lietuvos istorijos draugijos Panevėžio skyriaus įkūrėjų, parengė įvairių leidinių apie Panevėžio kraštą, spaudoje paskelbė per 1200 straipsnių istorijos, paminklosaugos ir aplinkosaugos temomis.

Pasvalio bibliotekos skaitytojams Petras Juknevičius padovanojo porą savo leidinių su autografu: administracinius-istorinius žinynus „Miežiškių seniūnijos gyvenamosios vietos“ ir „Naujamiesčio seniūnijos gyvenamosios vietos“. Leidiniuose pateikiami šių vietovių istoriniai ir administraciniai duomenys, schemos, šaltinių ir literatūros sąrašai.

Svečiui bibliotekos darbuotojai surengė ekskursiją Rašytojų erdvėje ir Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje. Petras Juknevičius pasidalijo prisiminimais apie sovietmečiu Lietuvą pasiekdavusią išeivijos spaudą, prisėdo ant Mariaus Katiliškio atminimo kambario suolelio pasiklausyti aktorių skaitomų rašytojo kūrybos garsinių įrašų ir paliko savo įrašą atminimo kambario  Svečių knygoje.