Kas vyko

Knygos „Gelmių šviesa“ pristatymas ir iliustracijų paroda

2022 12 10

Žiemišką ir poetiškai ūkanotą penktadieno popietę sulaukėme svečių iš jūros miesto, Klaipėdos! Sutikome naujausią poetės, psichiatrės-biblioterapeutės Jūratės Sučylaitės esė knygą „Gelmių šviesa“ (2022). Pristatymas-skaitymai virto ir dailės paroda! Buvome apsupti knygos iliustratoriaus dailininko Romo Klimavičiaus darbų, apie kuriuos jis pats pasakojo.
Skambėjo ištraukos iš knygos. Skaitė bibliotekininkė Irena Povilionienė, Kotryna Kraptavičiūtė bei pati autorė. Trumpai pasidalijome ir savo pajautimais, kurie aplankė skaitant. Atviravo ir Romas – Jūratės tekstai lyg Šventasis Raštas vis grįžta į atmintį. Ką nors kuriant, darbuojantis, bendraujant... Knygoje narstydama savo sielos gelmes ir patirtis, ji kalba ir į mūsų širdį – mūsų gelmėms.
„Gelmių šviesa“. Koks paradoksas! Juk gelmės – be proto tamsios. Ypač žmogaus gelmės... Depresija, nerimas, netektys. Tačiau Jūratė, su jomis susidurdama iš labai arti, tvirtai taria – gelmėse tūno ir stipri šviesa. Už jos visada galime griebtis.
„Poezija ateina nelauktai ir netikėtai, ji pasirodo ir ten, kur paprastai nesitikime jos sutikti. Poezija man įdavė kirvuką: nuo kiekvienos minutės nuskeliu tai, kas nereikalinga, ir sumeistrauju laiptelius. Jie patogūs palypėti aukščiau ir ant jų atsisėsti, prabūti, kol sukilęs skausmas ir apmaudas pradeda slūgti.“ (Iš esė „Leisk žodžiui augti“, p. 99.) Jūratė, atsispirdama nuo Henriko Nagio, Vytauto Mačernio, Elenos Mezginaitės ir kitų poetų eilėraščių bei juos meniškai interpretuodama, tarsi kalbasi su savo siela.
Autorę ir iliustratorių kalbino Kotryna, klausimų uždavė žiūrovai. Jūratę dalis jau pažįsta – yra dalyvavę jos rengtuose biblioterapijos užsiėmimuose. Rašytoja dalijosi ir prisiminimais apie mamą Anastaziją – poetę, politinę kalinę, kilusią iš mūsų krašto.
Atsisveikinome netikėta improvizacija. Iš pavienių žodžių, kuriais nusakėme savo nuotaiką susitikimui besibaigiant, Jūratė ekspromtu sudėjo gražią miniatiūrą!