Kas vyko

Džiaugiamės gražiais bibliotekos ryšiais su kraštiečiais

2022 10 12

Vakar bibliotekai savo knygą „Katalikė moteris – tikėjimo ir lietuvybės skleidėja“ (2022) su autografu padovanojo „Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono Kurijos prezidiumo „Malonių tarpininkė“ sekretorė, Pasvalio KMD skyriaus pirmininkė, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Vlada Čirvinskienė.