Kas vyko

Bibliotekos Rankraštynas pasipildė kraštiečio Albino Kazlausko fondu

2022 02 02

Kraštotyrininkas, ilgametis Pasvalio krašto žurnalistas, muziejininkas Albinas Kazlauskas (g. 1938 m.) dovanojo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Rankraštynui 88 savo rankraščius – įvairius straipsnius, kurių dauguma skirta Pasvalio krašto istorijai ir šio krašto žmonėms. Už dovaną Albinui Kazlauskui dėkojusi bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė pasidžiaugė šiuo reikšmingu bibliotekos Rankraštyno papildymu.

Rankraščius apžvelgęs žurnalistas, istorikas Sigitas Kanišauskas sakė, kad Albino Kazlausko straipsniai išsiskiria savo informatyvumu, kalbos vaizdingumu, juos bus įdomu ir malonu skaityti visiems bibliotekos Rankraštyno lankytojams.

Tarp rankraščių – 34 puslapių apimties studija apie jaunųjų agronomų parengimą Joniškėlio Igno Karpio ir kitose Lietuvos žemės ūkio mokyklose, straipsniai skirti iškiliems mūsų kraštiečiams agronomui Petrui Vasinauskui, poetams Eugenijui Matuzevičiui ir Henrikui Čigriejui, literatūrologei Vandai Zaborskaitei, dailininkui Algimantui Vitoliu Trušiui. Vienas didžiausių rankraščių skirtas Albino Kazlausko gimtosios Dzūkijos partizanų kovų istorijai.