Įvykis

Ypatingi svečiai ir dovana bibliotekai

2023 08 24

Rugpjūčio 23 d., trečiadienį, rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarį aplankė kraštietė iš JAV Živilė Ramašauskienė kartu su savo draugėmis: Jurita Tamošiūniene iš Floridos ir LRT žurnaliste, VU dėstytoja Rūta Kupetyte.
Mielai įsitraukėme į pokalbį apie rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią. Mūsų kraštietė Živilė pasidalijo prisiminimais apie rašytojo žmoną Zina Nagytę-Katiliškienę (slapyvardis Liūnė Sutema), pasakojo apie M. Katiliškio rašomojo stalo ir kitų autentiškų daiktų kelionę į Pasvalio biblioteką iš tolimojo Lemonto (JAV).
Tokie malonūs ir šilti susitikimai su kraštiečiais kiekvieną kartą papildo rašytojo M. Katiliškio tiek gyvenimo, tiek ir kūrybos kelią dar viena dėlionės dalimi. Šį kartą kraštietė parvežė ypatingą dovaną bibliotekai – Mariaus Katiliškio autentišką drožinį. Eksponatą padovanojo rašytojo dukterėčios vyras Liudas Šlenys. Esame nepaprastai dėkingi už neįkainojamos vertės dovaną. Atminimo kambario lankytojai jau greitai galės pamatyti šį eksponatą, jis papildys ekspoziciją!

Informacinį pranešimą parengė vyr. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė.