Įvykis

Valentino G Senkaus ir jo sūnaus Mato vizitas bibliotekoje

2022 09 19

Rugsėjo 15 dieną bibliotekoje svečiavosi rašytojo, savaitraščio „Tėviškės Žiburiai“ redaktoriaus Česlovo Senkevičiaus sūnus Valentine G Senkus ir jo anūkas Matas. Nors gyvena už tolimojo Atlanto, nepamiršta savo šaknų, kalbos ir noriai grįžta į mums visiems brangią šalį.

Džiaugiamės, kad šios tolimos kelionės metu buvo aplankyta mūsų biblioteka.

Svečiai lydimi direktorės Danguolės Abazoriuvienės ir vyresniosios bibliotekininkės Tomos Mikalajūnaitės, vaikščiojo po biblioteką, susipažino su erdvėmis ir jose teikiamomis paslaugomis.

Vizito metu didžiausias dėmesys buvo skirtas Rankraštynui, kuriame saugomi svečių giminaičio – Česlovo Senkevičiaus bibliotekai dovanoti įvairūs dokumentai, laiškai, sveikinimai, kvietimai, padėkos ir nuotraukos. Visą šį sukauptą lobyną svečiai galėjo pačiupinėti savomis rankomis, trumpam prisiliečiant prie gerbiamo Č. Senkevičiaus atminimo.

Svečiai liko patenkinti saugojamu giminaičio rašytiniu palikimu, šiltu priėmimu, užsimezgusia ir vis dar tęsiama draugyste bei gražių emocijų vedami, davė pažadą čia dar ne kartą sugrįžti.