Įvykis

Susitikimas su kraštiete, profesore, humanitarinių mokslų daktare Meilute Ramoniene

2023 11 13

Lapkričio 13 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Žaliojoje erdvėje vyko susitikimas su kraštiete, profesore, humanitarinių mokslų daktare Meilute Ramoniene.

Šio intelektualaus vakaro orkestruotojai buvo ne kas kitas, o Lietuvių kalbos draugijos Pasvalio Petro Būtėno skyrius, kartu su Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka. Regina Grubinskienė su meistrišku prisilietimu pradėjo renginį, minint 70-metį, pristatė profesorę Meilutę Ramonenę. Oras nuaidėjo plojimais, darni sveikinimų simfonija ir nuoširdžių sveikinimų kaskada, skelbianti šio intelektualaus renginio pradžią.

Atitraukiant ovacijas, iškili lietuvių kalbininkė Meilutė Ramonienė pamalonino klausytojus pasvaliečių tarmės melodingumu. Jos diskursas apžvelgė Pasvalio kraštą, Lituanistinių studijų katedros pradžią, pasakojamą gobeleną, išaustą iš jos sukurtų temų. Bendradarbiaudama su anglų kalbininku Ianu Pressu, profesorė parašė didžiulį opusą „Šnekamoji lietuvių kalba“ – vadovėlį, liudijantį kalbinį meistriškumą. Plėsdama savo literatūrinę kūrybą, ji kartu su kolegomis šviesuoliais, o kartais ir vienumoje, sudarė ir išleido vienuolika papildomų knygų. Pažymėtina, kad 2006 m. jai buvo įteikta Lietuvos mokslo premija – apdovanojimas už išskirtinius indėlį į fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, taip pat už eksperimentines pastangas socialinės ir kultūrinės raidos srityse.

Savo kalboje eruditė profesorė gilinosi į begalę temų, apimančių taikomąją kalbotyrą, išdėstė savo dabartines sociolingvistikos pastangas, tarmių atsiradimą tarpasmeniniame diskurse ir unikalią informaciją, skleidžiamą per kalbą. Intelekto amfiteatras rezonavo su energingais mainais, kai dalyviai klausinėjo ir įsitraukė į diskusijas profesore, o tai pavertė šią progą įprasminančiu intelektualinių mainų kolokviumu.