Įvykis

Susitikimas su Gediminu Varvuoliu

2024 05 09

Gegužės 9 dieną kraštietis Gediminas Varvuolis Europos gimtadienį pasitiko savo gimtajame Pasvalyje. Pasiklausyti diplomato skaitomos paskaitos apie Europos Sąjungą (ES) ir Lietuvos narystę joje atvyko Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos, Pumpėnų ir Pasvalio gimnazijų mokiniai.

Moksleiviai sužinojo, kas yra Europos Sąjunga, kokia yra jos istorija, vertybės, kuo narystė joje svarbi ir naudinga Lietuvai, ką reiškia būti ES piliečiu. Be šios pamokos mes sužinojome ir apie ambasadoriaus profesiją, svečio kelią link diplomatijos, bet ir gavome kelis vertingus patarimus jaunimui.

Po pamokos vaikams buvo užduodami klausimai, į kuriuos teisingai atsakius buvo įteikiamos dovanos. Per visą pamoką susirinkusieji pagilino turimas žinias apie Europos Sąjungą, NATO, turėjo galimybę užduoti klausimus Gediminui Varvuoliui ir galbūt apsispręsti dėl studijų krypties.

Džiaugiamės užsienio reikalų ministerijos projekto „Atgal į mokyklą“ rezultatais, kuris suteikė jaunimui galimybę susipažinti su ambasadoriumi Gediminu Varvuoliu. Tikimės, kad svečio palinkėjimas išsipildys: „Tikiuosi, jog jaunoji Pasvalio karta ir toliau išliks tokia žingeidi ir norės pažinti pasaulį, bei tęs pasvaliečių įsitraukimą į Lietuvos diplomatinės tarnybos tradicijas.“

Europos solidarumo korpuso projektas „Patirtys ir susitikimai - keliai, kuriuos galiu rinktis. SpredIMAM!“.

#Europossolidarumokorpusas #Europossąjunga