Įvykis

Sausio 13-osios minėjimas

2023 01 14

Pasiruošimas laisvės gynėjų dienai Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Atvirame jaunimo centre (IV a.), buvo pradėtas sausio 12 dieną.

Gausus būrys pagalbininkų iš VšĮ „Gelbėkit Vaikus“, VšĮ  „Socialinė iniaciatyva“,  Pasvalio Vaikų Dienos Centro, Pasvalio Atviro jaunimo centro, savanorių ir lankytojų, išvakarėse susibūrė padėti „auginti“ neužmirštuoles. Atlikus karpymo darbus jaunieji kulinarai, padedami organizatorių, ėmėsi kepti pyragą, draugiškai dalintis picą ir taip prasmingai užbaigė pasiruošimo išvakares. Kūrybinių dirbtuvių metu iškarpytos neužmirštuolės, skirtos ,,Neužmirštuolių pievos” ekspozicijai, buvo „pasodintos“ ir sausio 13-tąją nusidriekė prie kultūros namų, bibliotekos, Pasvalio krašto muziejaus, Sausio 13-osios įamžinimui.
 
Sausio 13-osios rytą bibliotekos langus nušvietė vienybės ir atminimo žvakutės taip prisijungiant prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija “. Šia pilietine iniciatyva prisimenamas 1991 m. sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Sausio 13-osios vėlyvą popietę vyko renginys – filmo peržiūra „Mes dainuosim” (rež. Robert Mullan). Renginio pabaigoje vyko filmo aptarimas ir diskusijos šio 1991 m. Lietuvą sukrėtusio įvykio tema.

Šią dieną susirinkę lankytojai prisidėjo prie neužmirštuolių karpymo ir aplankė bibliotekoje veikiančias parodas skirtas pagerbti tuos, kurie kovojo už Lietuvos laisvę: leidinių, natų ir muzikos įrašų paroda „Aš Lietuvai dainą dainuoju“ „Mono arba stereo“ erdvėje (II a.), moksleivių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ darbų paroda Vaikų erdvėje (III a.),  spaudinių paroda „Laisvės knygą Lietuva rašo" Suaugusiųjų abonemente (III a.).

 

 Kviečiame aplankyti!

 

Mylėkime, branginkime ir saugokime Tėvynę Lietuvą