Įvykis

Literatūriniai susitikimai „Dangus ir saulė – mėlyna, geltona...“

2023 02 27

„Dangus ir saulė – mėlyna, geltona...“

Pasak renginio vedėjos – Reginos Grubinskienės, kai tariame žodžius dangus ir saulė, įsivaizduojame žydrą spalvą. Mėlyna mums asocijuojasi su viltimi, geltona su šviesa, bet pastaruoju metu šios dvi spalvos įgijo ir kitokią prasmę. Tai yra Ukrainos vėliavos spalvos. Ukrainos, kuri didvyriškai kaunasi su Rusijos agresija jau visi metai. Kartu apsaugo ir mus – Lietuvą – vieną iš Baltijos šalių. Minėdami karo metines, turime išsakyti dėkingumą ukrainiečių tautai, pagarbą ir pasigėrėjimą šios tautos patriotizmu, pasiaukojimu, narsumu. Ši šalis rodo pavyzdį ir kitoms šalims, kaip reikia ginti savo laisvę. Visas pasaulis stebisi ir gėrisi Ukraina. Be abejonės gėrimės ir ją užjaučiame mes.

Renginio vedėja linkėjo ukrainiečiams, kad kuo greičiau virš jų galvų nušvistų mėlynas dangus be skriejančių kulkų, kad šviestų saulė, kad jie galėtų kuo greičiau sugrįžti į savo gimtuosius namus.

Vasario 25 d. palaikymas šiai tautai buvo išsakytas eiliuotais žodžiais. Džiaugiamės, kad literatų klubo „Užuovėja“ pirmininkė R. Grubinskienė šiam tikslui pasirinko Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką. Taip pat dėkojame už suteiktą galimybę išgirsti literatų kūrybą. Savo eiles susirinkusiesiems skaitė: Povilas Katkevičius, Valerija Jurgilienė, Margarita Lužytė, Vlada Čirvinskienė, Bangutė Likpetrienė, Janina Pranskūnienė, Laima Burmonienė ir Eugenija Armonienė.

Poezijos skaitymus visą renginį lydėjo talentingojo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos abituriento ir Pasvalio muzikos mokyklos mokinio Danieliaus Taškevičiaus sintezatoriumi atliekama klasikinė muzika. Renginyje skambėjo Frydricho Šopeno „Valsas cis-moll“, prancūzų kompozitoriaus Erik Satie „Gymnopédie No.1“, vienas iš Johano Sebastiano Bacho preliudų ir Liudviko Van Betchoveno „Mėnesienos sonata“ pirmoji dalis. Iš viso jaunuolis susirinkusiesiems padovanojo keturis nuostabius kūrinius. Kaip kalbėjo R. Grubinskienė, tai muzika nuteikianti rimčiai ir susikaupimui. Vėliau paaiškėjo, kad Danielius – lietuvių kalbos mokytojos Reginos Grubinskienės mokinys. Mokytoja pasidžiaugė jaunuolio talentu. Džiaugiamės ir mes. Prie to paties norėtume padėkoti ir Muzikos mokyklai – ugdančiai jaunuosius talentus. Tikimės, kad ateityje jų dar išgirsime ne vieną.

Malonu, kad į šį renginį susirinko taip pat ir keletas mūsų krašte apsigyvenusių ukrainiečių. Regina kvietė svečius trumpo pokalbio. Ukrainiečiai pasidalijo savo mintimis, išgyvenimais bei dėkojo mūsų kraštui už svetingą priėmimą, pagalbą ir palaikymą.  

Na o šio renginio pagrindinis herojus buvo literatas Algis Mačiukas, kuris džiaugėsi antrąja savo kūrybos knyga „Sugrįžimas į minčių keliones“, kurią mums ir pristatė antroje renginio dalyje.

Anot renginio vedėjos, A. Mačiukas – herojus ne didvyriškumo, bet literatūrine prasme, nes herojumi vadinamas pagrindinis kūrinio veikėjas.
R. Grubinskienė užsiminė, kad Algis iš visų „Užuovėja“ literatų – parašęs daugiausiai eilėraščių Ukrainos ir Rusijos karo tematika. Juos skelbia laikraštis „Panevėžio kraštas“. Iš viso – keturiolika eilėraščių tame laikraštyje. Renginyje galėjome girdėti ne vieną autoriaus kūrinį – tiek iš paties autoriaus lūpų, tiek iš vedėjos ar klubo bičiulių.

Pats autorius džiaugėsi susirinkusiųjų gausa bei prisistatymą pradėjo eilėmis apie šių dienų skaudulį – metus besitęsiantį karą. Taip pat kalbėjo apie tai ką jautė, kai sužinojo, kad prasidėjo karas ir kaip tai atsiliepė jo paties kūryboje.
Savo jausmus Mačiukas išliejo eilėmis į tai, kas vyksta kaimyninėje šalyje. Galėjome girdėti paties autoriaus skaitomus eilėraščius karo tematika. Algis sakė, kad tik eilėraštis gali padėti nusiraminti, susitaikyti su tuo, ko pats negali pakeisti. Su kiekviena diena pagarba ir susižavėjimas Ukrainos kariams Mačiuko akyse vis augo. Augo ir visai tautai. Ukrainiečių didvyriškumą galima prilyginti stebuklui.
Kiekvienas eilėraštis – jo paties santykis su tos dienos realybe. Autorius linkėjo stiprybės ir ištvermės visai ukrainiečių tautai.

O plačiau apie Algio eilėraščių „Sugrįžimas į minčių keliones“ knygą, apie paties autoriaus prisistatymą, jo mintis, apie kūrybą susirinkusiesiems detaliai pasakojo šios knygos redaktorė ir maketuotoja – Regina Grubinskienė. Anot Algio: „kiekvienam reikalinga erdvė, kurioje galima pabūti be kaukės – tikruoju savimi, nebijoti reikšti savo jausmų ir minčių. Jaunystėje to galbūt nesupratau, eilių rašymas buvo kaip žaidimas, padedantis įsitraukti į mokyklos gyvenimą ir linksmai – draugų kompaniją“.

Pats autorius dėkojo likimui, kad leido pradėti rašyti ir rėmėjai, kuri prisidėjo prie knygos išleidimo.
Džiaugiamės ir mes šiuo atsiskleidusiu talentu bei linkime išleisti Algiui dar ne vieną knygą. Juk kaip atskleidė pats autorius – stalčiuose dar guli 600 neišspausdintų tekstų.

O renginyje pristatytąją knygą, galėjo įsigyti visi norintys su autoriaus dedikacija ir parašu. Mūsų bibliotekai ir Krašto muziejui ji atiteko kaip dovana.