Įvykis

Gimtosios kalbos šventė „Jonas Jablonskis ir Petras Būtėnas – mokytojai, kalbininkai“. Knygų serijos „Kultūros studijos Panevėžyje“ sutiktuvės.

2023 03 10

Lietuvių kalbos dienos – jau aštuntą kartą Lietuvos įstaigose, vasario–kovo mėnesiais vykstantys renginiai, skirti lietuvių kalbos prestižui didinti, lietuvių kalbos mokymosi motyvacijai stiprinti. Šių dienų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Džiugu, kad Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka kovo 9 d. irgi surengė gimtosios kalbos šventę „Jonas Jablonskis ir Petras Būtėnas – mokytojai, kalbininkai“. Knygų serijos „Kultūros studijos Panevėžyje“ sutiktuvės. Renginį moderavo lietuvių kalbos mokytoja Regina Grubinskienė.

Renginio pradžioje gimnazistė Goda Paušaitė padeklamavo Janinos Degutytės eilėraštį „Gimtoji kalba“, o gimnazistas Erikas Astupėnas, Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurse laimėjęs pirmą vietą, renginyje perskaitė savo kūrybos eilėraštį.

Sveikinimo žodį tarė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Violeta Meiliūnaitė. Aiškindama, kaip atsirado lietuvių kalbos dienos, viešnia pabrėžė, kad šių dienų greitajame traukinyje mus supa daug dalykų, kuriuos reikia pamatyti, sudalyvauti juose ir kiti svarbūs dalykai lieka nepastebėti. Tam, kad stabtelėtume, reikia progos. Valstybinė lietuvių kalbos komisija norėjo geros progos susitikti, kad pasivaržytų, pasižiūrėtų vieni į kitus, – taip atsirado lietuvių kalbos dienos.

Metams bėgant atsirado supratimas apie kalbos reikšmę, jos vertę, įvairovę. Vien šiemet priskaičiuojama per 4000 gimtosios kalbos dienoms skirtų renginių.

Violeta Meiliūnaitė, eidama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės pareigas, visus skatina kalbėti lietuviškai, ir visai nesvarbu, kad kirtis gali būti ne vietoje. Tai yra reikalinga tam, kad lietuvių kalba vystytųsi ir augtų.

Kita viešnia, Panevėžyje gyvenanti Lionė Lapinskienė, pristatė savo parengtas ir išleistas knygas bei išsamiai papasakojo apie du mokytojus – kalbininkus: Joną Jablonskį ir Petrą Būtėną. Komunikacijos centro ,,Kalba. Knyga. Kūryba“ direktorė apžvelgė gimtosios bendrinės kalbos tėvu tituluojamo Jono Jablonskio ir kraštiečio Petro Būtėno gyvenimo kelius iki jų susipažinimo, viso gyvenimo veiklos sritis.

Apie šių didžiųjų lietuvių asmenybių gyvenimus galite perskaityti šiame renginyje pristatytose jiems skirtose knygose su begale įdomių faktų, nematytų nuotraukų ir negirdėtų istorijų.

Renginio pabaigoje žodį tarė Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė. Ilgametė dėstytoja į renginį atvykusiems Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos vienuoliktokams išvardijo tarmiškų žodžių, kurių reikšmes jie atspėjo tik įdėmiau pagalvoję.

Ar žinote kokia yra okuojanti tarmė? Ką reiškia žodžiai: kiurksoti, keminėtis, sumukti, zaksoti?

Į šį renginį lietuvių kalbos mokytojos Vitalijos Skardžiuvienės atlydėti gimnazijos auklėtiniai ne tik turiningai praleido dvi pamokas, turėjo galimybę susipažinti su keliomis įdomiomis asmenybėmis, bet ir smagiai praleido laiką.

Ši diena bibliotekoje neapsiribojo gimtosios kalbos švente, nes bibliotekoje buvo įsteigtas Lietuvių kalbos draugijos Pasvalio Petro Būtėno skyrius.

Renginio pabaigoje dr. Violeta Meiliūnaitė palinkėjo nebijoti kalbėti, rašyti tarmiškai, nes „sterilia bendrine kalba kaip ir „šliubiniu“ kostiumu vaikštome ne kasdien“.

Viešnios tradiciškai apsilankė Mariaus Katiliškio atminimo kambaryje ir įrašė palinkėjimų ten esančioje Svečių knygoje.