Įvykiai

Renginys Autizmo supratimo dienai paminėti
Apsilankymas druskų kambaryje
Tarptautinės teatro dienos minėjimas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos mezgėjų klubo narių ir jas atlydėjusių bibliotekininkių apsilankymas
Ketvirtadieninis susitikimas – edukacija „Gražiai kalbu, linksmai žaidžiu“
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokinių vizitas bibliotekoje
Tarptautinės laimės dienos minėjimas
Erasmus+ svečiai bibliotekoje
Susitikimas su kirpėja Ligita iš grožio namų „Agora“
Kraštiečio enciklopedininko Antano Elizeušo Račio žmona Laima ir duktė Dalia lankėsi bibliotekoje
Edukacija „Bitė ir aš“
Pirmosios „Draugotekos“ edukacijos