• Seminaras „Archyvai, bibliotekos, muziejai: bendradarbiavimo galimybės“. 2007 m.

  Pagrindinis tikslas – pristatyti apskrities kultūros darbuotojams Lietuvos archyvuose saugomą istorijos kultūros palikimą, išsiaiškinti dokumentų panaudojimo galimybes, numatyti labiausiai mokslinio tyrinėjimo reikalaujančius objektus.

  Skaityti daugiau...

 • Renginių ciklas „Nekasdieniai pasimatymai“. 2007 m.

  Skaitymas – labai svarbus visam kalbos ugdymui. Jis turi didžiulę įtaką žodyno formavimuisi, plataus, rišlaus pasakojimo, aiškinimo, argumentuoto teksto konstravimui. Knygų skaitymo pasirinkimų struktūroje prioritetai tenka mokslo populiariajai, su pomėgiais susijusiai literatūrai, detektyvams ar nuotykių, meilės romanams, specialybės bei studijų veikalams. Mažiausiai skaitytojų dėmesio susilaukia esė ir publicistika, šiuolaikinė intelektualioji proza, poezija.

  Skaityti daugiau...

 • Studijos „Kultūros užuovėja“. 2007 m.

  Projektas įgyvendinamas 2007 m. gegužės–gruodžio mėnesiais. Jį dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija (skirta 3000 litų).

  Skaityti daugiau...

 • Renginių ciklas „Knyga, biblioteka, žmogus istorijoje ir šiandienoje“. 2007 m.

  Projektas įgyvendinamas 2007 m. balandžio–gruodžio mėnesiais. Jį dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, skyręs 7000 litų.

  Skaityti daugiau...

 • Pasvalio krašto knygnešių veiklos dokumentavimas ir perkėlimas į skaitmenines laikmenas (2005–2006)

  Projekto tikslai – sukaupti išsamų mokslinį Pasvalio krašto knygnešystės istorijos fondą, ugdyti visuomenės krašto kultūros istorijos išmanymą, jaunuomenės suinteresuotumą krašto istorijai pažinti, užtikrinti naujai sukauptų dokumentų prieinamumą provincijos žmogui, skatinti jų nagrinėjimą bei sklaidą. Uždaviniai – papildyti bibliotekos kraštotyros fondą naujais dokumentais iš Lietuvos archyvų, bibliotekos ir muziejaus rankraštynų, fiksuojančiais Pasvalio krašto knygnešių veiklą; skatinti kraštotyrininkus nagrinėti sukauptą dokumentų fondą; parengti informacinį leidinį „Pasvalio krašto knygnešystė“ ir perkelti jį į skaitmeninę laikmeną; vykdyti naujai sukauptų dokumentų sklaidą spaudoje ir švietimo įstaigų mokymo procese.

  Skaityti daugiau...

 • Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (2004)

  Projektą organizuoja Skandinavijos šalių bibliotekininkai, remia Šiaurės Šalių Ministrų tarybos informavimo biuras, ambasados ir kitos nevyriausybinės bei komercinės organizacijos. Jo tikslas – populiarinti Šiaurės šalių (ir Baltijos valstybių) kultūrą, papročius, tradicijas, supažindinti su jų istorija, užmegzti ryšius tarp įvairių šalių bibliotekų. Projektas vykdomas kasmet lapkričio mėnesį jau šeštus metus, renginiai vyksta vienu metu visose bibliotekose, juos jungia bendra tema ir šviesos ceremonija. 2004 m. tema skirta pasakininko H. K. Anderseno 200-osioms gimimo metinėms.

  Skaityti daugiau...