• „Pasvalios modernizavimas ir plėtra“

  Pasvalio krašto paveldo e. biblioteka „Pasvalia“ (portalas www.pasvalia.lt) jau septintus metus krašto, Lietuvos ir pasaulio šalių vartotojams teikia laisvą, nemokamą, interaktyvią prieigą prie vieno Šiaurės Lietuvos regiono – Pasvalio krašto – kultūros paveldo. „Pasvalios“ dokumentai, kurių šiuo metu yra per 3000, naudojami rajono mokyklose mokymosi procese, elektroninės paslaugos populiarina portalo turinį ir pritraukia lankytojus. 2009 m. sukurta „Pasvalia“ buvo pirmoji lokali skaitmeninto kultūros paveldo saugykla. Tačiau sparčiai besivystant informacinėms technologijoms bei augant vartotojų reikalavimams, dabartinis portalas morališkai pasenęs savo išraiškos forma ir nebeatitinka šiuolaikinių vartotojų, ypač jaunimo bei neįgaliųjų, poreikių.

  Skaityti daugiau...

 • „Knyga+“

  Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projekto tikslas: sutelkti Pasvalio krašto bei Panevėžio regiono bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei ir kūrybinei veiklai, didinant bendruomenių aktyvumą, socialinę integraciją ir pilietiškumą.

  Skaityti daugiau...

 • Europos dienos šventė „Švęskime Europos dieną kartu“

  Projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau Pasvalio krašto gyventojų švęsti Europos dieną bei paskatinti diskusijas apie Europos ateitį ir perspektyvas artimiausiais metais, didžiausią dėmesį skiriant šiuo metu Europoje ir Lietuvoje labai aktualioms temoms: migracijos politikai bei kūrybingam atliekų perdirbimui.

  Skaityti daugiau...

 • Kino dienos Pasvalio krašte 2015: jaunieji kūrėjai

  Projektas „Kino dienos Pasvalio krašte 2015: jaunieji kūrėjai“ yra tęstinis lietuviško kino meno populiarinimo projektas, Pasvalyje, vykdomas nuo 2011 metų (pirminis pavadinimas „Knygos kino dienos Pasvalio krašte“) Projekto pagalba bus suteikiama galimybė ne tik pasižiūrėti kino filmus, bet ir pasidalinti savo išgyvenimais ir emocijomis, aptarti, samprotauti ir diskutuoti. Projekto veikloms įgyvendinti ir renginių viešinimui panaudojamos informacinės technologijos (virtuali erdvė, bibliotekos reklaminis ekranas) skatina bibliotekos lankytojus domėtis įvairių medijų ir kitų meno rūšių populiarinimu, tuo pačiu didinti bibliotekos prestižą visuomenės tarpe.

  Skaityti daugiau...

 • Projektas „Pasvalios“ e. gidas

  Skirtas finansavimas projektui „Pasvalios“ e. gidas. Portale www.pasvalia.lt numatoma sukurti papildomą modulį – mobilų „Pasvalios“ e. gidą, skirtą nekilnojamiesiems paveldo objektams pažinti, skaitmeninto paveldo sklaidai.

  Skaityti daugiau...

 • Projektas „Mariaus Katiliškio atminimo kambario ekspozicijos Pasvalio viešojoje bibliotekoje atnaujinimas“

  Siekdama įamžinti iškilaus rašytojo, buvusio Pasvalio valstybinės viešosios bibliotekos vedėjo (1941–1944) Mariaus Katiliškio atminimą, Pasvalio viešoji biblioteka 1995 m. įkūrė Mariaus Katiliškio atminimo kambarį. Įrengtuose stenduose išdėstyti rašytojo kūrybos rankraščiai, laiškai, archyviniai dokumentai, prisiminimai, liudijimai, fotografijos, Lietuvoje ir išeivijoje leistos knygos, žurnalai, laikraščiai atskleidžia visą jo gyvenimo ir kūrybos kelią.

  Skaityti daugiau...