Pereiti prie turinio Į pradžią / Projektai / Įgyvendinti / Projektas „Mariaus Katiliškio šimtmetis kartų atmintyje“
 • Praleisk laisvalaikį kitaip: atradimai meniniuose labirintuose

  Projekto tikslas: sudaryti sąlygas prasmingam jaunimo laisvalaikio užimtumui ir saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui bei įsitraukimui į meninę veiklą, didelį dėmesį skiriant mažiau motyvuotam ir mažiau galimybių išreikšti save turinčiam jaunimui.

  Skaityti daugiau...

 • Atviros jaunimo erdvės „Mono arba Stereo“ prieinamumo didinimas ir paslaugų modernizavimas

  Projekto tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir užtikrinti saugaus laisvalaikio galimybes Pasvalio krašto jaunimui nuo 14 iki 29 metų, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turintiems ir saviraiškos erdvės nerandantiems jaunuoliams bei palengvinti jų integraciją į socialinę aplinką.

  Skaityti daugiau...

 • „PASVALIOS atsivėrimai“

  Pasvalio krašto paveldo e. biblioteka PASVALIA (portalas www.pasvalia.lt) yra viena iš pirmųjų (sukurta 2009 m.) regionų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos iniciatyvų Lietuvoje. Siekiant atitikti šiuolaikinių vartotojų poreikius sistema nuolatos atnaujinama, kuriamos naujos elektroninės paslaugos. 2016 m. iš esmės atnaujintas ir pritaikytas mobiliesiems įrenginiams portalo dizainas. Tačiau remiantis gerąja praktika ir užsienio šalių patirtimi akivaizdu, kad kultūros paveldo portaluose nebepakanka pasiūlyti tik paieškos įrankių rinkinio, ypač atsižvelgus į faktą, kad šiandien veikia centrinės duomenų bazės – Epaveldas ir Europeana. Lankytojai pageidauja, kad būtų pateikti aktualiais kriterijais remiantis atrinkti kultūros paveldo objektai, jų nebūtų per daug, jais būtų kuriami pasakojimai, o pats portalo lankytojas nori jaustis pasakojimo herojus. Projektu siekiama atnaujinus portalo paveldo objektų bei metaduomenų tvarkymo duomenų bazės sistemą (šiuo metu dėl sparčiai besikeičiančių technologijų ribojančią tolimesnes portalo plėtros galimybes), atlikus turinio valdymo sistemos modulio integraciją, sukurti naujas paslaugas vartotojams. Tai leis neatsilikti nuo tendencijų kultūros paveldo sklaidos srityje bei atitikti vartotojų poreikius, padidins Pasvalio krašto kultūros paveldo sklaidą ir aktualinimą, užtikrins geresnę prieigą, aktyvesnį ir įvairesnį skaitmeninto kultūros paveldo panaudojimą.

  Skaityti daugiau...

 • Informacijos pasaulyje: suprask, vertink, naudok

  Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projekto tikslai: ugdyti aktyvius ir sumanius informacijos vartotojus ir kūrėjus, gebančius naudotis, vertinti, analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją bei patiems kurti naują socialinių medijų turinį; lavinti bibliotekininkų kompetencijas, reikalingas informacijos vartotojų ugdymui.

  Skaityti daugiau...

 • Kino dienos Pasvalio krašte 2017: lietuviško kino atradimai

  Projekto idėja – Pasvalio krašto gyventojams suteikti galimybę pamatyti vaidybinius ir dokumentinius lietuviškus kino filmus, apdovanotus kasmetiniu Lietuvos kino ir televizijos kino apdovanojimu „Sidabrinė gervė“ (skiriamu labiausiai nusipelniusiems aktoriams, režisieriams ir kino meno specialistams), bei susitikti su jų kūrėjais.

  Skaityti daugiau...

 • Literatūros dienos ir naktys 2017: skaitymo prieskoniai

  Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektu siekiama bendromis Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos ir Pasvalio krašto bei Panevėžio regiono bendruomenių kultūrinėms veiklomis burti žmones ir aktyvinti juos bendrai veiklai, kaip ugdymo priemonę ir socialinių iniciatyvų instrumentą pasitelkiant knygą – išminties, žinių, pažinimo šaltinį.

  Projekto esmė – bendruomenės nariai kviečiami bendrai kultūrinei, pažintinei, meninei veiklai renginių cikle, jungiančiame knygą ir kitas meno rūšis. Muzika, teatras, vizualieji menai, dailė – tarsi geras prieskonis, suteikiantis skaitymui naujo turinio, įvairovės, atradimų bei skatinantis kūrybiškumą. Suteikiama galimybė ne tik išgirsti įvairių kartų profesionalių kultūros ar meno kūrėjų – rašytojų, poetų, muzikantų, aktorių – atliekamus kūrinius, bet ir patiems kuriantiems ar besidomintiems kūryba bendruomenės nariams pristatyti savo kūrybą, pasidalinti mintimis ir pabendrauti neformalioje kultūrinėje aplinkoje.

  Skaityti daugiau...