Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Kol mirtis mus išskirs. Mary Higgins Clark

Išminčiaus juokas. Omraam Mikhael Aivanhov

isminciaus

„Išminčiaus juokas“ – Izvoro raštų rinkinys Nr. 243.

Knygoje „Išminčiaus juokas“ – bulgarų kilmės filosofas ir dvasinis mokytojas Omraamas Mikhaëlis Aïvanhovas kviečia džiaugtis gyvenimu, nebijoti juoktis, išlikti atviriems ir pasaulį pasitikti su viltimi, meile ir pasitikėjimu. Tai - tikrosios išminties paslaptis.

Išminčiaus juokas ypatingas – kai jo veidą nušviečia šypsena, jis supranta esąs iš tiesų laisvas. Tai juokas, kuris išlaisvina nuo beprasmiškų pasaulio naštų ir pakylėja ten, kur šviečia amžinoji šviesa. Palikęs šešėlius ir tamsą savo viduje jis randa kelią į padanges.

Išminčiaus juokas – tai džiaugsmo, laimės, pasitikėjimo ir pilnatvės emocija. Šis džiaugsmas – besąlygiškos meilės visam pasauliui išraiška, kuri mylintįjį išlaisvina ir iškelia aukščiau žemiškųjų pagundų ir aistrų. Šis išminčiaus sugebėjimas džiaugtis ir mylėti bei šių emocijų išraiška įkvepia kiekvieną šalia esantį. Išgirdę išminčių juokiantis, paklauskite savęs, ar jūs pats galėtumėte pasiekti tokią būseną? Ir kaip tai padaryti?

Tikroji išmintis nėra, kaip dažnai manome, griežta ir perdėm rimta – ji pasiekiama, kai kūnas ir protas darniai ir džiugiai spinduliuoja meilę. Išmintis nėra šalta šviesa, apšviečianti tik žmogaus trūkumus ir netobulumą. Ji šildo ir įkvepia meilei, o gyvenimą nuspalvina džiaugsmo šviesomis. Išmintis - tai danguje šviečianti saulė, pažadinanti gyvybę ir sušildanti kiekvieną savo spinduliais.

Juokas – natūrali žmogaus emocija. Jau nuo pat mažumės vaikai juokdamiesi išreiškia džiaugsmingą savo santykį su pasauliu ir jo keliamą nuostabą. Tačiau vėliau įvairios negandos ima slėgti žmogų ir jis pamiršta natūralų sugebėjimą juoktis. Turtas, karjera ir kiti rūpesčiai užgožia tikrą mūsų santykį su pasauliu ir Visata, todėl nebesugebame džiaugtis tuo, kas išties svarbu.

Omraam Mikhaël Aïvanhov kviečia mus visus nebijoti šypsotis – juk jei iki ašarų juokiasi net didžiausi išminčiai, jie tikriausiai tai daro ne šiaip sau?

Bulgarijoje gimęs dvasinis mokytojas Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900–1986) prieš Antrąjį pasaulinį karą persikėlė į Prancūziją, kur skleidė savo mokymą iki pat mirties. Pagrindinis jo mokymo teiginys – kvietimas teisingai suprasti Jėzaus Kristaus žinią ir ja sekti kuriant Dangaus Karalystę čia, Žemėje. Tai naujo pasaulio, teisingumo ir naujos žmonių bendruomenės kūrimas.

Daugiau naujų knygų