Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Lituanica. Nematoma pusė. Gražina K. Sviderskytė

Iš karo korespondento užrašų. Antanas Vienuolis-Žukauskas

Iš karo korespondento užrašų

Knyga „Iš karo korespondento užrašų" - tai pirmąkart vienoje knygoje korespondento Antano Žukausko-Vienuolio dienraštyje „Lietuva" 1919-1920 m. skelbti reportažai:

- kovos su bolševikais Aukštaitijoje ir palei Daugpilį, pafrontės miestų ir kaimų gyvenimas 1919 m. vasarą;

- trumpa, bet nuožmi kova su bermontininkais prie Šiaulių ir Radviliškio 1919 m. rudenį;

- rinkimai j Steigiamąjį Seimą ir kelionė su Lietuvos taikos delegacija į Maskvą 1920 m. vasarą, jspūdžiai iš Sovdepijos pasaulio;

- Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių, Lietuvos sostinė bolševikų rankose 1920 m. vasarą, kovos su želigovskinįnkais 1920 m. rudenį.

Taip pat apsakymai, skelbti periodinėje spaudoje ir žymėti prierašu „Iš karo korespondento knygelės": „Šnipas", „Bermontininkai" ir kiti, vaizdavę 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovas.

Visa tai - mažai kam žinoma rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio kūrybinio palikimo dalis lyg pasirengimas ir pažadas imtis didelio, šiam laikotarpiui skirto veikalo, taip ir netesėtas netekus Nepriklausomybės.

Daugiau naujų knygų