Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Lituanica. Nematoma pusė. Gražina K. Sviderskytė

Lemtingi metai : Lietuva 1914-1923 m. Tomas Balkelis

Lemtingi metai

Humanitarinių mokslų daktaras Tomas Balkelis mokslinį darbą ilgai dirbo užsienyje, tačiau Lietuva visuomet buvo jo tyrimų objektas. Knygoje „Lemtingi metai: Lietuva 1914–1923 m. : Karas, revoliucija ir tautos gimimas" jis analizuoja laikotarpį, kai mūsų šalis išgyveno karą ir jam pasibaigus kūrė nepriklausomybę.

Knyga „Lemtingi metai" pirmiausia pasirodė anglų kalba ir buvo išleista Oksfordo universiteto leidykloje. Čia atskleidžiama Lietuvos istorija nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki 1923 metų. Šios knygos išskirtinumas, kad joje nesiremiama politinio elito patirtimi, čia aptariamas laikotarpis atskleidžiamas per ūkininkus, karo šauktinius, savanorius, šaulius, belaisvius – pasakojami jų išgyvenimai, pristatomos paprastų šalies gyventojų patirtys.

Tomas Balkelis pasakoja apie karo keičiamus gyvenimus ir tranformuojamą visuomenę. Jis analizuoja karo padarinius moderniajai lietuvių ir kaimyninių tautų tapatybei, aptaria, kaip užsitęsę konfliktai paveikė valstybingumą. Autorius leidžiasi į įdomią ir reikšmingą kelionę, kurioje ieško atsakymų į sudėtingiausius lietuvių tautos tapatybės klausimus. Knygoje „Lemtingi metai: Lietuva 1914–1923 m. Karas, revoliucija ir tautos gimimas" nemažai skiriama dėmesio epizodams, kurie iki šiol buvo menkai aptarti ir nagrinėti, o kartais ir mažai žinomi – carinei evakuacijai, vokiečių okupacijai, revoliucijai, bolševikų invazijai, terorui prieš civilius gyventojus, nepriklausomybės kovoms ir gyventojų mobilizacijai.

Knyga „Lemtingi metai: Lietuva 1914–1923 m. Karas, revoliucija ir tautos gimimas" skiriama tiek Vakarų, tiek Rytų Europos skaitytojams, norintiems geriau suvokti, kokią įtaką karas padarė Lietuvai ir etninei lietuvių tapatybei, kokia apskritai yra karo reikšmė ir ilgalaikis palikimas atskirų žmonių bei visos tautos gyvenime.

Tomas Balkelis (g. 1970 m.) – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė Lazdijuose, baigęs mokyklą studijavo Vilniaus universitete. Čia gavęs bakalauro laipsnį, magistro siekė Brandeis universitete JAV. Istorijos mokslų daktaro disertaciją apsigynė Toronto universitete Kanadoje 2004 metais. Gavęs daktaro laipsnį dirbo Mančesterio ir Notingemo universitetuose Didžiojoje Britanijoje, vėliau dirbo Europos tyrimų tarybos podaktarinių studijų tyrėju Dublino Kolegijos universitete, vadovavo projektui Vilniaus universitete, buvo vizituojantis mokslininkas Stanfordo universitete. Nuo 2016 m. dirba Lietuvos istorijos institute, o nuo 2018 m. yra COST programos ekspertas.

Autorius domisi nacionalizmu, istoriniais mitais, priverstinės migracijos, karo temomis. Jo pirmoji knyga The Making of Modern Lithuania (2009) atskleidė ankstyvąją lietuvių tautinio judėjimo istoriją.

Daugiau naujų knygų